Akcje Tesla Motors Inc - cena - wykres - oferty | Freedom24
 Rozporządzenie zgodnie z MIFID

Rozporządzenie zgodnie z MIFID

Firma posiada licencję CySEC na wszystkie główne kierunki działalności na rynku papierów wartościowych

 Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo płatności i przechowywania papierów wartościowych jest zapewnione przez wykorzystanie zabezpieczonych kanałów łączności i banków pierwszego poziomu

 Wypłata środków

Wypłata środków

Pieniądze można wypłacić bardzo łatwo: po sprzedaży Twoich papierów wartościowych przelejemy pieniądze na Twoje dowolne konto bankowe

Kapitalizacja rynkowa — wartość obiektu, obliczona na podstawie aktualnej ceny rynkowej (giełdowej).

Prognoza P/E - Wskaźnik cena/zysk jest wskaźnikiem finansowym równym stosunkowi wartości rynkowej akcji do rocznego zysku na akcję.

Przychód za rok — całkowita kwota środków pieniężnych otrzymanych przez przedsiębiorstwo lub przedsiębiorcę ze sprzedaży produktów, usług, prac na dany rok.

Zysk netto — część zysku bilansowego spółki pozostała do ​​jej dyspozycji po zapłaceniu podatków, opłat, należności i innych obowiązkowych płatności do budżetu.

Czy masz jakieś pytania?
Uzyskaj bezpłatną konsultację z naszymi specjalistami.

Prześlij pytanie