Wybór języka

pl
 • bg

 • cs

 • da

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • hr

 • hu

 • it

 • lt

 • lv

 • nl

 • no

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • sk

 • sl

 • sv

 • tr

 • uk

Polski
 • Български

 • Čeština

 • Danske

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Hrvatski

 • Magyar

 • Italiano

 • Lietuvių

 • Latviešu

 • Nederlands

 • Norsk

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Slovenský

 • Slovenski

 • Svenska

 • Türkçe

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Freedom Holding Corp. publikuje raport za III kwartał 2021: Lepsza pozycja rynkowa

Freedom Holding, Corp. opublikował 10 lutego br. raport finansowy za III kwartał roku obrotowego 2021. Raport ten, obejmujący działalność spółki w okresie od 30 września do 31 grudnia 2020 roku, potwierdził stabilny wzrost kluczowych wskaźników finansowych i lepszą pozycję rynkową Freedom Holding.

Freedom Holding Corp. jest teraz domem dla jeszcze większej liczby inwestorów detalicznych, gdyż w raportowanym okresie otwarto ponad 229.000 nowych rachunków klientów, czyli o 34.000 więcej niż w poprzednim kwartale.

W międzyczasie kluczowe dane finansowe uległy następującym zmianom:

 1. Przychody wyniosły 100,20 mln USD, czyli o 70,70 mln USD więcej niż w tym samym okresie 2019 roku (29,60 mln USD). Tym samym przychody wzrosły aż o 239% dzięki temu, że dochód z prowizji wzrósł z 20.60 mln USD do 74.30 mln USD, czyli o 261%. Tymczasem przychody z operacji zabezpieczeń poszybowały w górę z 6,40 mln USD do 18,90 mln USD, czyli o 194%.
 2. Zysk netto wyniósł 42,30 mln USD wobec 4,10 mln USD w analogicznym okresie 2019 roku.
 3. EPS wyniósł 0,72 USD wobec 0,07 USD w III kw. 2019. Wynika to ze średniej ważonej liczby akcji, która wynosi 58 mln.
 4. Pozostałe przychody ogółem wyniosły 49,20 mln USD, podczas gdy jeszcze w III kwartale 2019 roku liczba ta kształtowała się na poziomie 7,90 mln USD.
 5. Aktywa i pasywa wzrosły o 397,10 mln USD.
 6. Ostatecznie wydatki również wypadły na wyższym poziomie w porównaniu do Q3 2019, a mianowicie o 24.60 mln, czyli 96%.
 7. Dlaczego wzrosły wydatki?

  Jest to zgodne z oczekiwaniami. Z wieloma nowymi klientami, a co za tym idzie z większą ilością transakcji, koszty prowizji wzrosły o 14,80 mln USD.

  W międzyczasie, wraz z zapłaconymi i naliczonymi odsetkami od rachunków brokerskich i bankowych oraz kosztami krótkoterminowego finansowania poprzez umowy odkupu zwykłych i dłużnych papierów wartościowych, koszty odsetkowe wzrosły o 3,90 mln USD.

  Ponadto, wraz z rozwojem działalności wzrosły również koszty operacyjne, które wyniosły 4,90 mln USD.

  Timour Tourlov, Prezes Zarządu Freedom Holding Corp., tak skomentował pozytywne wyniki za III kw. roku obrotowego 2021:

  Okres, którego dotyczy raport, był bardzo bogaty w wydarzenia. III kwartał oznaczał dla nas zarówno stabilne wyniki i wzrost zysku netto, jak i rozbudowę struktury spółki. W grudniu zakończyliśmy proces przejęcia Kassa Nova Bank, który obecnie nosi nazwę Freedom Finance Kazakhstan Bank. W tym samym miesiącu, przejęliśmy Prime Executions, amerykańską firmę brokerską, która pomaga nam zaistnieć bardziej globalnie i rozwijać naszą działalność na rynku amerykańskim. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki są całkiem dobre i będziemy dążyć do utrzymania tego trendu w przyszłości.