Wybór języka

pl
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

Polski
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Freedom Finance będzie uczestniczyć w poprawie prawodawstwa UE

Europejski oddział Freedom Finance stał się członkiem Association for Financial Markets in Europe (AFME) od 6 maja 2020 roku. Kluczową misją AFME jest poprawa współpracy pomiędzy organizacjami finansowymi, regulatorami i organami ścigania, w celu zapobiegania przestępstwom finansowym.

Bazując na wiedzy eksperckiej i doświadczeniu członków, AFME tworzy inicjatywy legislacyjne w dziedzinie europejskich rynków kapitałowych. Te wnioski legislacyjne są następnie brane pod uwagę przez władze UE oraz niektórych krajów europejskich.

AFME obejmuje unijne i światowe banki, brokerów, agencje legislacyjne, inwestorów i innych ważnych uczestników rynku. Wśród członków AFME można wymienić JPMorgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Bloomberg L.P, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz Standard & Poor's. Freedom Finance dołączył do tej grupy renomowanych podmiotów.

"To bardzo ważny krok naprzód," powiedział Evgenii Tiapkin, Dyrektor Wykonawczy Freedom Finance Cyprus Ltd, który jest odpowiedzialny za członkostwo firmy w AFME. "W ciągu sześciu miesięcy przed uzyskaniem członkostwa w AFME, nasze procesy biznesowe i wiedza fachowa zostały dokładnie sprawdzone w wielu etapach. Już wcześniej działaliśmy zgodnie z prawem UE, ale teraz będziemy również uczestniczyć w jego ulepszaniu. Pomoże nam to lepiej chronić inwestorów, wspierać wzrost gospodarczy krajów UE i przynosić korzyści społeczeństwu.