Polski

Wybór języka

Powrót

  • Deutsch

  • English

  • Español

  • Français

  • Polski

  • Русский

  • Українська


Polski

Freedom Holding Corp. publikuje pozytywne wyniki za Q1

Freedom Holding Corp., wiodący broker i bank inwestycyjny, opublikował wyniki finansowe za I kwartał fiskalny 2020 roku, który zakończył się 30 czerwca 2019 roku.

Oto kluczowe dane z tego okresu:

1. Przychody wzrosły o 295%, czyli o 21,80 mln USD w porównaniu z I kwartałem 2019 i osiągnęły poziom 29,20 mln USD:

• Przychody z prowizji wzrosły o 316%, czyli o 17,20 mln USD, z 5,40 mln USD do 22,60 mln USD.

• Transakcje portfelowe spółki przyniosły przychody o 5,90 mln USD wyższe rok do roku dzięki zmianom cen akcji.

2. Koszty wzrosły o 35%, czyli 5,10 mln USD:

• Koszty operacyjne wzrosły o 3,60 mln USD, głównie ze względu na wspólne koszty administracyjne związane z rozbudową i otwarciem nowych biur.

• Koszty prowizyjne wzrosły o 3,30 mln USD przy większej liczbie klientów i większej liczbie przeprowadzonych transakcji.

3. Zysk netto wzrósł o 15,10 mln USD, osiągając 8,20 mln USD wobec straty netto 6,90 mln USD rok temu.

4. Zysk na akcję – EPS - (ważony 58 mln akcji), wzrósł o 0,26 USD do poziomu 0,14 USD, wobec -0,12 USD w roku poprzednim.

5. W porównaniu z innymi stratami w wysokości -13,60 mln USD odnotowanymi w poprzednim roku, tym razem odnotowano 8,9 mln USD innego zysku, co oznacza wzrost o 22,50 mln USD.

6. Aktywa i zobowiązania spółki wzrosły w I kwartale odpowiednio o 78,20 mln USD i 70,00 mln USD.

Oto jak Timur Turlov, Prezes Freedom Holding Corp., skomentował wyniki:

"Nasz holding rozwija się we wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni. Koncentrujemy się nie tylko na ekspansji, ale także staramy się utrzymać jakość naszych usług na najwyższym możliwym poziomie. Osiągnęliśmy już świetne wyniki, ale utrzymanie tego stanu rzeczy nie jest czymś, co nam wystarcza. Jestem pewien, że mój zespół i ja będziemy nadal pozytywnie zaskakiwać inwestorów w następnym okresie sprawozdawczym".

Kluczowe liczby i wydarzenia:

Liczba kont klientów wzrosła o 5,20% w porównaniu z wynikami raportowanymi 31 marca 2019 i osiągnęła 121.000.

Rosja:

• S&P Global Ratings przyznał Freedom Finance rating В-/В, określając go jako "stabilny".

• Freedom Finance Bank otrzymał nagrodę im. Piotra Stolypina w kategorii Banki Inwestycyjne.

• Agencja ratingowa Expert RA potwierdziła status Freedom Finance na poziomie ruBB+ ze „stabilną” perspektywą.

• Dzięki inicjatywie Freedom Finance, więcej światowych akcji staje się dostępnych do obrotu na giełdzie w Sankt Petersburgu. W czerwcu dodano Roku, Match Group, Zscaler, Levi Strauss i Lyft.

Kazachstan:

• Dnia 4.4.2009 Freedom Finance otrzymał od Banku Narodowego Republiki licencję nr 4.3.12 na transakcje walutowe.

• Freedom Finance był doradcą finansowym i gwarantem emisji dla Euroazjatyckiego Banku Rozwoju w zakresie notowania i przydziału obligacji. Łączna kwota 5-letnich obligacji wynosiła ok. 120 mln USD, oferty nabywców zostały wypełnione z kuponem o oprocentowaniu 9,50% w skali roku.

• S&P Global Ratings przyznał Freedom Finance rating В-/В z perspektywą "stabilną" i przyznał firmie rating kzBB- w Kazachstanie.

O Freedom Finance

Freedom Holding Corp. na dzień 12/08/2019 posiada kapitalizację rynkową na poziomie 600 mln USD. Firma obsługuje ponad 121.000 klientów, jej wartość netto wynosi 117 mln USD. Freedom Finance posiada biura w 7 krajach i skupia się na detalicznych usługach brokerskich. Ważną rolę odgrywa firma zależna, FFIN Bank, z siedzibą w Rosji.

Rosyjska część Freedom Finance oferuje usługi brokerskie, dealerskie, depozytowe i zarządzania akcjami. Oddział ma siedzibę główną w Moskwie i ponad 30 biur w całej Rosji. Z zarejestrowanym kapitałem w wysokości ponad 40 milionów USD, posiada 500 pracowników. Oddział zapewnia usługi ponad 38.000 klientów i zajmuje 9. miejsce w Moscow Stock Exchange Broker Rating.

Kolejny oddział Freedom Finance działa w 16 miastach Kazachstanu. Od 2018 spółka znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu KASE Activity Rating w sektorach: kapitałowych papierów wartościowych, dłużnych papierów wartościowych i repo. Liczba klientów przekracza 51.000.