Polski

Wybór języka

Powrót

  • Deutsch

  • English

  • Español

  • Français

  • Polski

  • Русский

  • Українська


Polski

Raport kwartalny: Q3 2020 Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. prezentuje wyniki finansowe za III kwartał obrotowy 2020 roku, który zakończył się 31 grudnia 2019 roku.

Istnieje szereg danych liczbowych, które uległy poprawie w okresie sprawozdawczym. Przychody wzrosły o 12% w porównaniu z III kwartałem 2018 roku, co wynikało głównie ze wzrostu wyniku prowizyjnego o 68%, z 12,30 mln USD do 20,60 mln USD. Zysk netto z tytułu handlu spadł jednak o 5,20 mln USD w porównaniu do poprzedniego okresu.

W międzyczasie suma aktywów wzrosła o 172 mln USD w porównaniu z 31 marca 2019, osiągając poziom 523 mln USD na dzień 31 grudnia. Wzrosła również kwota środków własnych spółki, ze 118 mln USD pod koniec marca 2019 do 142 mln USD pod koniec grudnia 2019. W tym samym okresie aktywa ogółem wzrosły o 102 mln USD w porównaniu z 31 marca 2019, osiągając poziom 523 mln USD na dzień 31 grudnia.

Raport pokazuje również wzrost kosztów, który wynika z otwarcia nowych biur w krajach, w których spółka jest już obecna, oraz wzrost kosztów prowizji związanych z większą liczbą klientów i ich wolumenem obrotów.

W międzyczasie baza klientów wzrosła do 133.000 osób do 31 grudnia 2019 roku.

Timur Turlov, Prezes Freedom Holding Corp., tak skomentował raport:

"Aktualny raport spełnia nasze oczekiwania. W ubiegłym roku wykonaliśmy wiele pracy w zakresie strukturyzacji działalności i kontynuowaliśmy rozbudowę naszej działalności we wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni. Warto także wspomnieć o rosnącej liczbie klientów Freedom Holding Corp.; zaufało nam ponad 133.000 osób, a to oznacza, że kroczymy w odpowiednim kierunku."

Uwaga:

Dla Freedom Holding Corp. rok fiskalny 2019 zakończył się 31 marca 2019 roku, natomiast rok fiskalny 2020 zakończy się 31 marca 2020 roku.

Freedom Holding Corp. jest międzynarodową spółką publiczną, która koncentruje się na usługach finansowych, usługach brokerskich, doradztwie inwestycyjnym i obrocie akcjami. Holding świadczy również usługi bankowości inwestycyjnej i ubezpieczeniowe w Europie Wschodniej i Azji Środkowej.

Akcje Freedom Holding Corp. są obecnie przedmiotem obrotu na Rynku Kapitałowym NASDAQ, Giełdzie Papierów Wartościowych w Sankt Petersburgu i Giełdzie Papierów Wartościowych w Kazachstanie.