Jak oddać akcje ​​krewnemu - Edukacyjna strona Freedom 24 powstała w celu zwiększenia świadomości finansowej | Freedom24

Investopedia24

Jak oddać akcje ​​krewnemu

Z punktu widzenia prawa papiery wartościowe są ruchomościami. Podobnie jak nieruchomość, samochód czy jakąkolwiek inną rzecz, możesz je więc sprzedać lub kupić, przekazać jako darowiznę, pozostawić w spadku, a nawet oddać zarządzanie nimi. Pytanie brzmi tylko, jak to zrobić.

Akcje są dobrym narzędziem do gromadzenia osobistego "funduszu emerytalnego". W przeciwieństwie do klasycznych oszczędności, które są przechowywane na przykład gdzieś w funduszu emerytalnym, te odziedziczą nasi najbliżsi krewni.

Jak zdobyć akcje przez dziedziczenie?

Dziedziczenie akcji można uzyskać drogą testamentową lub z mocy prawa. W pierwszym przypadku własność zostanie przeniesiona na osobę wskazaną w testamencie. W drugim - akcje dziedziczą najbliżsi krewni.

Po śmierci akcjonariusza spadkobierca sam staje się akcjonariuszem. Nie dzieje się to automatycznie:

• najpierw spadkobierca zwraca się do notariusza;

• notariusz otrzymuje wyciąg z rejestru na rachunku akcjonariusza z pełną nazwą i ostatnim miejscem zamieszkania;

• notariusz żąda danych o wartości rynkowej akcji (podać je należy tylko wtedy, gdy papiery wartościowe są notowane na giełdzie);

• rejestrator blokuje konto osobiste zmarłego;

• spadkobierca sporządza dokument potwierdzający prawo dziedziczenia akcji;

• rejestrator otwiera nowe konto osobiste i przekazuje akcje na nazwisko spadkobiercy.

Jeżeli spadkobierca ma mniej niż 14 lat, jego interesy są reprezentowane przez opiekuna prawnego (rodzica). W przypadku braku spadkobierców akcje w Polsce są przekazywane na rzecz Skarbu Państwa.

Z drugiej strony, jeżeli występuje wielu spadkobierców, akcje można podzielić pomiędzy nimi. Nowi właściciele mogą rozporządzać swoimi udziałami, w tym także sprzedać je innym spadobiercom czy osobom trzecim.

Jak się dowiedzieć, czy zmarły ma akcje?

To proste: działać przez notariusza. Prześle on zapytania do rejestratorów, banków i do Urzędu Skarbowego. Najłatwiej dowiedzieć się o akcjach i depozytach bankowych bezpośrednio w banku, bo to tam gromadzone są informacje o dochodach.

Jak przepisać akcje na krewnego?

Rejestracja spadku wiąże się długim okresem oczekiwania i wydatkami (przynajmniej w przypadku usług prawnika), a przeniesienie udziałów w ramach umowy sprzedaży lub darowizny jest o wiele łatwiejsze. Dzięki umowie darowizny cały proces przebieg sprawniej, ale nie oznacza to braku kosztów - osoba obdarowana musi zapłacić podatek. Wyjątkiem jest najbliższy krewny - swoim dzieciom i małżonkowi można przekazać akcje bez obciążeń podatkowych.

Jak oddać prawo do zarządzania akcjami krewnemu?

To przydatna opcja, jeżeli nie jesteś w stanie zaangażować się w zarządzanie papierami wartościowymi, ale z jakiegoś powodu nie możesz lub nie chcesz ich sprzedać. Często akcje są zarządzane właśnie przez najbliższych krewnych. Na podstawie umowy mogą współpracować z brokerem w imieniu właściciela, a także bezpośrednio sprzedawać i kupować akcje.

Czy masz jakieś pytania?
Uzyskaj bezpłatną konsultację z naszymi specjalistami.

Prześlij pytanie