Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego - Edukacyjna strona Freedom 24 powstała w celu zwiększenia świadomości finansowej | Freedom24

Investopedia24

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Notowania giełdowe zmieniają się z dnia na dzień. Jeśli inwestujesz tylko w jedną firmę, możesz zarówno zarabiać, jak i łatwo przegrywać. Na szczęście ryzyko można wyeliminować poprzez stworzenie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. 

Dywersyfikacja na giełdzie – przy jednoczesnej stałej analizie portfela inwestycyjnego – jest szansą na maksymalizację zysków poprzez zmniejszenie ryzyka.

Jak działa dywersyfikacja portfela papierów wartościowych?

To proste - inwestujesz nie w jedną firmę, lecz w kilka. Przykładowo: oprócz zakupu akcji Royal Dutch Shell, kupujesz też papiery wartościowe MasterCard i Amazon, inwestujesz zarówno w ryzykowne, jak i maksymalnie niezawodne, pewne aktywa. Dystrybuujesz swoje pieniądze w taki sposób, aby osiągnąć zysk, niezależnie od tego, jak zachowa się akcja i niezależnie od aktualnych trendów. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla inwestycji długoterminowych. Ponadto niezbędna jest bieżąca analiza portfela inwestycyjnego.

Pieniądze możesz inwestować:

• w akcje różnych firm z tej samej branży (np. Cisco i Intel);

• w akcje spółek z różnych branż (np. oprócz inwestycji w Alibaba Groupe inwestuj też w Verizon, Renault i Siemens);

• w akcje spółek z różnych krajów (aby podzielić kapitał między amerykańskie, europejskie i azjatyckie papiery wartościowe, inwestuj np. w 3M, Tencent, Tata Motors, Allianz i Total);

• w różne papiery wartościowe – oprócz akcji kup również obligacje, np. na stronie internetowej www.bondsfreedom.com;

• trzymaj część środków w banku, w obcej walucie, na zakup nieruchomości lub realnych udziałów w przedsiębiorstwie.

Czy masz jakieś pytania?
Uzyskaj bezpłatną konsultację z naszymi specjalistami.

Prześlij pytanie