Investopedia24 | Freedom24
Investopedia24
Edukacyjna strona Freedom 24 powstała w celu zwiększenia świadomości finansowej
 • Najbardziej aktualne pytania naszych klientów
 • Cenne odpowiedzi specjalistów rynku giełdowego
 • Prawdziwa encyklopedia początkującego inwestora

{{item.short_text}}

  Czym są akcje (papiery wartościowe) dużych spółek?

  Dziś akcje są bardzo wygodnym narzędziem do inwestowania i uzyskiwania dodatkowego dochodu, a także do tymczasowego lokowania środków i tworzenia dodatkowej emerytury.

  Kupując akcje, klient otrzymuje je na własność. Akcje są rejestrowane w depozytariuszu na podstawie umów zawartych w pełnej zgodności z prawem Unii Europejskiej. Posiadane akcje mogą zostać przekazane dowolnemu innemu depozytariuszowi na polecenie klienta lub sprzedane na giełdzie.

  Kultura inwestycyjna w Ameryce i Europie jest rozwijana od ponad 200 lat. Akcje są dziedziczone, przy tym w spadku są przekazywane nie tylko papiery, ale także dywidendy.

  Wszystkie akcje są przedmiotem obrotu na giełdach i mają swoją wartość (cenę)

  Dostęp do handlu jest zapewniany firmom, które są profesjonalnymi uczestnikami rynku akcji z odpowiednimi licencjami od regulatora finansowego kraju, które zapewniają bezpośredni dostęp do handlu na giełdzie swoim klientom.

  Istnieją dwie opcje generowania dochodu z akcji: wzrost wartości rynkowej i dywidendy. Wartość rynkowa akcji rośnie w momencie, gdy spółka przyciąga pozytywną uwagę inwestorów (z różnych powodów: dobre dane kwartalne, oczekiwany wzrost sprzedaży itp.) i inwestorzy kupują jej papiery. Spółka wypłaca dywidendy, gdy walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje uchwałę o wypłacie części zysków akcjonariuszom.

  Ile możesz zarobić na akcjach?

  Zysk przy inwestowaniu w akcje nie jest gwarantowany i ważne jest, aby to rozumieć.

  Nie jest to lokata, przy której klient wie z góry, jaka kwota znajdzie się na jego koncie za rok. Na przykład na początku 2017 r. akcja spółki Volkswagen AG (VOWG) była warta 147,65 EUR, a na dzień 31 grudnia 2017 r. - 178,50 EUR. Przez rok mogłeś zarobić około 21% w EUR. Wynik finansowy zależy od udanego wyboru konkretnych akcji. Szacuje się także, że gdybyś pod koniec lat czterdziestych zainwestował 100 USD w indeks S&P, pod koniec 2013 r. miałbyś na swoim koncie 17 470 USD. Jeśli dodatkowo otrzymałbyś dywidendy od spółek objętych indeksem S&P i ponownie je zainwestował, dziś miałbyś 265 851 USD. Imponująca różnica!!! Dywidendy - bardzo ważny element przy inwestowaniu w akcje!

  W USA jest około 2500 akcji o wysokiej płynności - tych, które można bardzo szybko kupić i sprzedać na giełdzie.

  Wybór zawsze należy do Ciebie i zawsze możemy Ci pomóc!

  Czy masz jakieś pytania?
  Uzyskaj bezpłatną konsultację z naszymi specjalistami.

  Prześlij pytanie

  Inwestowanie w papiery wartościowe jest koniecznym procesem dla każdego, kto chce nie tylko zaoszczędzić zgromadzone fundusze, ale także uzyskać z nich dochód. Początkujący inwestorzy mogą być przestraszeni nowymi warunkami, obfitością statystyk, artykułów analitycznych, które są trudne do zrozumienia, jednak pomoc naszych konsultantów, pewność sukcesu i metodyczna praca w wybranym kierunku - uspokaja.

  Specjalnie dla początkujących na giełdzie, nasza firma opracowała system stopniowego angażowania w inwestowanie w papiery wartościowe: czyli projekt Investopedia24. Zaczynamy od badania podstawowych pojęć, uczymy naszych klientów poprawnie postrzegać zalecenia analityków, czytać wykresy giełdowe i tabele. Wspólnie wybieramy giełdy i akcje, w które inwestujemy, tworzymy zdywersyfikowany portfel, bezpiecznie chroniony przy dowolnych wahaniach rynkowych.

  Zdobyte doświadczenie pozwoli Ci samodzielnie zarządzać swoimi papierami wartościowymi, ale upewnij się, że w każdej chwili będziemy wspierać twoje decyzje i udzielimy ci niezbędnych porad na temat wszelkich działań prezentowanych w naszym sklepie internetowym i nie tylko. Najważniejszą rzeczą jest zrobienie pierwszego kroku i skontaktowanie się z nami w celu uzyskania pomocy - resztę możemy zrobić razem.

  Na tej stronie znajdziesz odpowiedź na prawie każde pytanie dotyczące rynków finansowych, struktury systemu, wyboru brokerów i papierów wartościowych, zawierania umów i tworzenia portfela inwestycyjnego. Witamy w Investopedia24 od Freedom Finance!