Wybór języka

pl
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • fr

 • it

 • nl

 • pl

 • pt

 • ru

 • sl

 • uk

Polski
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Français

 • Italiano

 • Hollandsk

 • Polski

 • Português

 • Русский

 • Slovenski

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Akcje Vonovia: +20,90% potencjał zysku dzięki lepszym warunkom gospodarczym i trendowi redukcji CO2

Nazwa firmy: Vonovia SE
Ticker: VNA.EU
Cena wejściowa: 57,9 EUR
Cena docelowa: 70 EUR
Przewidywana zyskowność: 20,90%
Prognozowana stopa dywidendy: 2,90%
Czas trwania: 6 miesięcy
Ryzyko: Średnie
Wielkość pozycji: 4%.

O Vonovia SE

Vonovia SE (VNA.EU) jest jedną z największych firm mieszkaniowych w Niemczech.

Świadczy on zasadniczo trzy rodzaje usług:

 • Mieszkania do wynajęcia
 • Usługi o wartości dodanej, takie jak renowacja i odsprzedaż budynków
 • Sprzedaż mieszkań

Firma posiada 416 tys. mieszkań w Niemczech, Szwecji, Austrii, Francji i Holandii.

Co to za pomysł?

Kupno akcji, których cena może wzrosnąć dzięki dobrze zorganizowanemu biznesowi i trendowi zielonej technologii.


Kup akcje O Vonovia SE >>


Dlaczego warto handlować Vonovia SE?

Powód 1: Efektywna struktura biznesowa i wysoka stopa wzrostu

Pomimo blokady i kurczenia się globalnej gospodarki, sektor mieszkaniowy był dość stabilny w 2020 r., wspierany przez niskie stopy procentowe i różne bodźce stymulujące wprowadzone przez wiele rządów. Vonovia, jako jedna z największych firm nieruchomościowych w UE, nie mogła na tym nie skorzystać.

Spółka może pochwalić się bardzo dobrymi liczbami: od 2013 roku zwiększyła swój majątek własny ze 180.000 do 416.000 mieszkań, a wartość godziwa wzrosła z 33,40 mld euro w 2017 roku do 58,90 mld euro w 2020 roku, przy średniorocznym wzroście o ponad 15,20%. Portfel aktywów Vonovii jest zwiększany głównie poprzez fuzje i przejęcia, które obejmują zarówno zakup innych spółek, jak i nowych nieruchomości. Większość aktywów, 86%, pochodzi z Niemiec, podczas gdy obecność w Szwecji i Austrii jest obecnie aktywnie zwiększana.

Oprócz szybkiego wzrostu, kolejnym atutem Vonovii jest bogate doświadczenie w branży nieruchomości i dywersyfikacji biznesu. Wynajem mieszkań jest wiodącym typem usługi, z 52% udziałem w ogólnych przychodach. W 2020 wolny udział mieszkań na wynajem wyniósł 2,40%, a w ciągu ostatnich czterech lat nie przekroczył 2,60%. Wzrost organiczny dla wynajmu mieszkań wyniósł 3,10%.

Vonovia odniosła również sukces w sprzedaży mieszkań, osiągając w ubiegłym roku średnią marżę na poziomie 39,60%. Tymczasem obecne projekty deweloperskie zakładają budowę 37 tys. nowych mieszkań na wynajem i 9 tys. na sprzedaż, o szacowanej łącznej wartości 3,10 mld euro i marży brutto na poziomie 20%-25%. W ubiegłym roku Vonovia wydała 1,44 tys. mieszkań na wynajem i 646 na sprzedaż, a w tym roku planuje wydać odpowiednio 1,5 tys. i 1 tys. mieszkań więcej.

Zarząd ocenia perspektywy na rok 2021 jako pozytywne, przy wzroście organicznym zysku na poziomie 3% do 3,80% na wynajem, wolnej akcji apartamentowej na poziomie nie wyższym niż 2,50% i wartości godziwej portfela na poziomie 30%.

Ogólnie rzecz biorąc, firma jest stabilna pomimo pandemii i może nadal poszerzać swoje portfolio i zwiększać tempo wzrostu, zwłaszcza jeśli chodzi o ożywienie gospodarcze w strefie euro.

Powód 2: Zielona energia dla zmniejszenia emisji CO2

Vonovia planuje również wdrożenie nowych systemów energetycznych w swoich mieszkaniach, które pozwolą na zmniejszenie emisji CO2. Firma nawiązała współpracę z Instytutami Fraunhofera w celu opracowania i przetestowania trzyletniego projektu dotyczącego nowych technologii ogrzewania i produkcji energii elektrycznej o zerowej emisji dwutlenku węgla. Kilka projektów nieruchomościowych wykorzystujących te technologie jest już w trakcie realizacji.

Wybór zielonej energii jest ważny ze względu na podatek od emisji CO2, który w 2021 roku wynosi 25 euro za tonę, a do 2030 roku wzrośnie do 55 euro. Niemiecki rząd zapewnia fundusze dla właścicieli domów na instalację ekologicznych urządzeń grzewczych, pokrywając 45% kosztów i wynoszących do 120 tys. euro na jednostkę mieszkaniową. Całkowita kwota stymulacji wynosi 32 mld euro, a program będzie realizowany do 2030 roku.

Udział w ograniczaniu emisji CO2 może zwiększyć lojalność klientów Vonovii, dodać wartość i zwiększyć EBITDA.

Powód 3: Wyniki finansowe

W ubiegłym roku wyniki finansowe Vonovii były doskonałe - przychody wzrosły o 6,30% do 4,37 mld EUR, a skorygowana EBITDA o 8,50% do 1,91 mld EUR. Marża EBIDTA wyniosła 43,70%, co jest wynikiem wyższym od średniej dla branży. Tymczasem fundusze operacyjne sięgnęły 1,35 mld euro, czyli o 10,60% więcej niż rok wcześniej, a FFO na akcję wyniósł 2,38 euro.

Obciążenie długiem jest dość umiarkowane w porównaniu z podobnymi spółkami, kwota długu wynosi 24 mld EUR. Wskaźnik dług netto/EBITDA jest dość wysoki i wynosi 12,30x, jednak wskaźnik LTV wynosi 41,10%, a wskaźnik pokrycia odsetek - 4,80x, co oznacza, że nie ma żadnych problemów z zadłużeniem. Pozostałe wskaźniki zadłużenia są następujące: średni koszt długu wynosi 1,40%, a średni okres zapadalności wynosi 7,90 lat. Agencja S&P ustaliła rating Vonovii na poziomie BBB+.

Jak wspomniano powyżej, prognozy zarządu spółki na rok 2021 są dość pozytywne: przychody mają wynieść 4,90-5,10 mld EUR, przy średnim wzroście o 14,40%, skorygowana EBITDA ma wynieść 1,975-2,025 mld EUR, przy średniej marży 40%, FFO 1,415-1,465 mld EUR, a dywidenda ok. 70% FFO.

Kluczowe wskaźniki są obecnie następujące: forward P/S: 6,5x, P/E: 9,7x i P/B: 1,34x.

Zarówno P/E jak i P/B wskazują, że może to być dobry moment na wejście na rynek.

Tymczasem kilka banków i firm inwestycyjnych podniosło w marcu cenę docelową Vonovii, a mianowicie:

 • JPMorgan Chase: 62 EUR
 • Jefferies Financial Group: 66 EUR
 • Grupa Goldman Sachs: 83,70 EUR
 • Deutsche Bank Aktiengesellschaft: 68 EUR
 • UBS Group: 70 EUR

Jak wykorzystać pomysł

 1. Kup akcje po 57.9 EUR.
 2. Przeznacz do 4% swojego portfela na tę transakcję. Aby zbudować zrównoważony portfel, możesz skorzystać z rekomendacji naszych analityków. 
 3. Sprzedaj akcje, gdy cena osiągnie 70 EUR za akcję.

Jak kupić akcje O Vonovia SE?

Jeśli nie masz jeszcze rachunku inwestycyjnego, otwórz go już teraz: można to zrobić online, w ciągu zaledwie 10 minut. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz i zweryfikujesz swoje konto.

Po otwarciu rachunku możesz kupić akcje w jeden z następujących sposobów:

Freedom24 Web Platform: W sekcji Web Terminal wpisz wpisz VNA.EU (ticker O Vonovia SE na NASDAQ) w polu wyszukiwania, a w wynikach wybierz O Vonovia SE. Otwórz bezpieczną sesję w oknie transakcyjnym po prawej stronie, wybierz liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij Kup.

Freedom24 iPhone lub Android App: Przejdź do ekranu Cena i ikony wyszukiwania w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wyszukiwania, które się pojawi, wpisz VNA.EU (ticker O Vonovia SE na NASDAQ) i wybierz O Vonovia SE,  w wynikach. Następnie zobaczysz akcję w oknie obserwatora rynku; dotknij je i przejdź do karty Zlecenie w oknie dialogowym, które się pojawi. Określ liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij przycisk Kup.


Kup akcje O Vonovia SE >>*Oświadczenie: dodatkowe informacje dostępne są na żądanie. Inwestycje w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, czego Klient powinien być świadomy, zapoznając się z treścią Oświadczenia o ponoszonym ryzyku. Opinie i prognozy stanowią naszą własną ocenę, zgodną ze stanem rzeczy w dniu publikowania materiału i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Prowizje, opłaty lub inne koszta mogą obniżyć wyniki finansowe. Przeszłe rezultaty nie są gwarantem przyszłych wyników. Niniejszy materiał nie jest ofertą ani zachętą do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Przedstawione opinie i rekomendacje nie uwzględniają jednostkowych potrzeb, celów i sytuacji Klienta i nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego. Odbiorca tego raportu musi samodzielnie podejmować niezawisłe decyzje dotyczące papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, uwzględnionych w niniejszym dokumencie. Informacje zostały pozyskane ze źródeł, które Freedom Finance Cyprus Ltd. uważa za wiarygodne; jej jednostki stowarzyszone i/lub podmioty zależne (zwane łącznie Freedom Finance) nie gwarantują ich kompletności ani akuratności, z wyjątkiem ujawnień związanych bezpośrednio z Freedom Finance i/lub podmiotom jej zależnych oraz działań między analitykiem a eminentem, będących przedmiotem kwerendy. Wszystkie ceny są orientacyjne na dzień zamknięcia rynku dla omawianych papierów wartościowych, chyba, że wskazano inaczej.