Wybór języka

pl
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • fr

 • it

 • nl

 • pl

 • pt

 • ru

 • sl

 • uk

Polski
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Français

 • Italiano

 • Hollandsk

 • Polski

 • Português

 • Русский

 • Slovenski

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Philip Morris Stock: Fine Dividends and 24,3% Yield Potential with Rearranging Tobacco Business

Nazwa firmy: Philip Morris
Ticker: PM.US
Aktualna cena: $88,5
Cena docelowa: $110
Przewidywana rentowność: 24,3%
Przewidywana stopa dywidendy: 5,30% rocznie
Horyzont: 3-6 miesięcy
Ryzyko: wysokie
Wielkość pozycji: 2%.

O Philip Morris

Philip Morris International jest jedną z największych na świecie korporacji tytoniowych z siedzibą w USA. Posiada 46 zakładów tytoniowych, a swoją produkcję sprzedaje w 180 krajach.

Philip Morris jest właścicielem takich marek jak Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Nex, Philip Morris, President i HEETS, przy czym ta ostatnia to IQOS.

Co to za pomysł?

Chodzi o to, aby uzyskać zysk z akcji, które mogą wzrosnąć w reakcji na przejście spółki do produkcji produktów o niskim ryzyku zdrowotnym i wysokiej stopy dywidendy.


Kup akcje O Philip Morris >>


Dlaczego warto handlować Philip Morris?

Powód 1: Nowa strategia rozwoju i zwiększenie udziału produktów o niskim ryzyku zdrowotnym

W ciągu ostatnich kilku lat rynek tytoniowy znajdował się w stagnacji ze względu na trend zdrowego stylu życia. W 2019 roku WHO przeprowadziła badanie, które wykazało, że liczba palaczy zmniejszyła się o 60 mln osób od 2000 do 2018 roku. Nastąpił 30% spadek liczby palących kobiet, która osiągnęła 244 mln, podczas gdy liczba palących mężczyzn wzrosła, choć tylko o 4%, osiągając 1,09 mld.

Pandemia przyczyniła się również do spadku popytu na wyroby tytoniowe, co miało wpływ na działalność Philip Morris: w 2020 dostawy wyrobów tytoniowych spadły o 10,90%, a przychody o 9,70%. Największym wyzwaniem był spadek popytu na Marlboro, ponieważ marka ta stanowi 37% całej produkcji Philip Morris.

Mimo wszystko Philip Morris jest nadal dobrą opcją inwestycyjną, głównie ze względu na strategię rozwoju. Firma aktywnie działa w segmencie produktów o niskim ryzyku zdrowotnym, w tym m.in. w segmencie IQOS, które zdaniem firmy na podstawie własnych badań są mniej szkodliwe dla zdrowia niż tradycyjne papierosy. W lipcu ubiegłego roku amerykańska FDA zatwierdziła kampanię marketingową IQOS jako wyrobu tytoniowego o "zmodyfikowanym ryzyku", co pozwoliło Philip Morris na uzyskanie licencji na ten produkt w USA za pośrednictwem Altria Group, spółki partnerskiej.

Oprócz IQOS, firma Philip Morris inwestuje w inne podobne produkty, takie jak TEEPS z podgrzewaczem na węgiel drzewny oraz STEEM, który działa jak inhalator. W ciągu ostatnich kilku lat rynek wyrobów tytoniowych "zmodyfikowanego ryzyka" silnie się rozwija, a liczba pełnoletnich użytkowników IQOS osiągnęła w zeszłym roku 17,60 mln. W międzyczasie ilość dostarczonych sztuk osiągnęła 76 mld, roczny wzrost wyniósł 27,60%, a udział IQOS w przychodach wyniósł 23,80%, z czego 26% w Q4. Łączny wzrost przychodów wyniósł 22,20%.

Zarząd jest dość optymistycznie nastawiony do segmentu niskiego ryzyka zdrowotnego i planuje przeorganizować działalność tak, aby głównie skupić się na tym obszarze. Do 2023 40% przychodów powinno przypadać na ten segment, a do 2025 celem zarządu jest osiągnięcie poziomu 50%+. Oczekuje się, że wolumen produkcji IQOS stick wzrośnie co najmniej dwukrotnie i do 2023 osiągnie poziom 140 mld-160 mld sztuk. Wzrost ten może zostać wzmocniony przez wprowadzenie nowych produktów, takich jak IQOS ILUMA i IQOS VEEV, oraz ekspansję na nowe rynki (z 64 krajów obecnie aż do 100).

Strategia ta może nie tylko pomóc firmie przezwyciężyć stagnację w długim okresie, ale także poprawić postrzeganie marki w społeczeństwie.

Powód 2: Wyniki finansowe i dywidendy

Pomimo stagnacji i pandemii, Philip Morris był w stanie opublikować dobre wyniki finansowe, głównie dzięki nowej strategii rozwoju. W stosunku do ubiegłego roku przychody spadły o zaledwie 3,50% do 28,70 mld USD, marża zysku operacyjnego wzrosła o 39,50% do 40,80%, a rozwodniony EPS wyniósł 5,17 USD wobec 5,19 USD rok wcześniej.

Przy stabilnej sytuacji finansowej Philip Morris ma również niskie zadłużenie: dług wynosi $31.50 mld, gotówka $7.30 mld, a wskaźnik dług netto/EBITDA wynosi 2.45х, czyli całkiem zgodnie z konkurencją. Płynność jest w porządku, z przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości $ 9,80 mld w ubiegłym roku, z CapEx $ 0,60 mld.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej są w większości przeznaczane na wypłatę dywidendy, która wzrosła do 4,80 USD na akcję. Obecnie stopa dywidendy wynosi 5,30%, co czyni te akcje lepszą okazją inwestycyjną.

Perspektywy na rok 2021 są bardzo pozytywne, a wolumen dostaw sztyftów IQOS ma wynieść 90-100 mld sztuk, co zwiększy zyski o 4%-7%. Marża operacyjna powinna wzrosnąć o 1,50%, a EPS ma wynieść od 5,90 do 6,00 USD. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej powinny wynieść 11 mld USD, a CapEx 0,80 mld USD.

Wskaźnik EV/S jest obecnie na poziomie 5,7, EV/EBITDA na poziomie 11,9, PE na poziomie 17,5x, a Forward PE na poziomie 13,7x.

Jest to wartość niższa od danych historycznych i oznacza, że spółka jest niedowartościowana, a jednocześnie zgodna z branżową konkurencją.

Kilka firm inwestycyjnych i banków, takich jak Smith Barney Citigroup, Stifel Nicolaus i Morgan Stanley podniosło swoje ceny docelowe dla akcji Philip Morris, odpowiednio do 105 USD, 100 USD i 103 USD.

Podsumowując, przy rosnącym popycie na produkty o niskim ryzyku zdrowotnym i dość wysokich stopach dywidendy, Philip Morris może być dobrą opcją inwestycyjną.

Jak wykorzystać pomysł

 1. Kup akcje po 88,5$.
 2. Przeznacz nie więcej niż 2% swojego portfela na tę transakcję. Aby zbudować zrównoważony portfel, możesz skorzystać z rekomendacji naszych analityków. 
 3. Sprzedaj akcje, gdy cena osiągnie 110$.

Jak kupić akcje O Philip Morris?

Jeśli nie masz jeszcze rachunku inwestycyjnego, otwórz go już teraz: można to zrobić online, w ciągu zaledwie 10 minut. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz i zweryfikujesz swoje konto.

Po otwarciu rachunku możesz kupić akcje w jeden z następujących sposobów:

Freedom24 Web Platform: W sekcji Web Terminal wpisz wpisz PM.US (ticker O Philip Morris na NASDAQ) w polu wyszukiwania, a w wynikach wybierz O Philip Morris Otwórz bezpieczną sesję w oknie transakcyjnym po prawej stronie, wybierz liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij Kup.

Freedom24 iPhone lub Android App: Przejdź do ekranu Cena i ikony wyszukiwania w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wyszukiwania, które się pojawi, wpisz PM.US (ticker O Philip Morris na NASDAQ) i wybierz O Philip Morris,  w wynikach. Następnie zobaczysz akcję w oknie obserwatora rynku; dotknij je i przejdź do karty Zlecenie w oknie dialogowym, które się pojawi. Określ liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij przycisk Kup.


Kup akcje O Philip Morris >>*Oświadczenie: dodatkowe informacje dostępne są na żądanie. Inwestycje w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, czego Klient powinien być świadomy, zapoznając się z treścią Oświadczenia o ponoszonym ryzyku. Opinie i prognozy stanowią naszą własną ocenę, zgodną ze stanem rzeczy w dniu publikowania materiału i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Prowizje, opłaty lub inne koszta mogą obniżyć wyniki finansowe. Przeszłe rezultaty nie są gwarantem przyszłych wyników. Niniejszy materiał nie jest ofertą ani zachętą do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Przedstawione opinie i rekomendacje nie uwzględniają jednostkowych potrzeb, celów i sytuacji Klienta i nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego. Odbiorca tego raportu musi samodzielnie podejmować niezawisłe decyzje dotyczące papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, uwzględnionych w niniejszym dokumencie. Informacje zostały pozyskane ze źródeł, które Freedom Finance Cyprus Ltd. uważa za wiarygodne; jej jednostki stowarzyszone i/lub podmioty zależne (zwane łącznie Freedom Finance) nie gwarantują ich kompletności ani akuratności, z wyjątkiem ujawnień związanych bezpośrednio z Freedom Finance i/lub podmiotom jej zależnych oraz działań między analitykiem a eminentem, będących przedmiotem kwerendy. Wszystkie ceny są orientacyjne na dzień zamknięcia rynku dla omawianych papierów wartościowych, chyba, że wskazano inaczej.