Wybór języka

pl
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • fr

 • it

 • nl

 • pl

 • pt

 • ru

 • sl

 • uk

Polski
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Français

 • Italiano

 • Hollandsk

 • Polski

 • Português

 • Русский

 • Slovenski

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Akcje Thermo Fisher Scientific: 32.1% potencjał zysku dzięki popytowi na produkty przeciwko COVID-19

Nazwa firmy: Thermo Fisher Scientific
Ticker: TMO.US
Cena wejściowa: 439 USD
Cena docelowa: 580 USD
otencjał: 32.1%.
Horyzont: 3-6 miesięcy
Ryzyko: wysokie
Wielkość pozycji: 2%.

Informacje o Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific (TMO.US) jest wiodącym producentem sprzętu laboratoryjnego i materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki i badań naukowych w różnych dziedzinach biologii, medycyny i przemysłu. Thermo Fisher oferuje swoje produkty w czterech obszarach: nauki biomedyczne, analiza, diagnostyka oraz produkty i usługi laboratoryjne. Wśród marek, pod którymi dostarczane są produkty i usługi, znajdują się Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific oraz Unity Lab Services.

Co to za pomysł?

Kup akcje, których cena może wzrosnąć dzięki dobrym wynikom finansowym, dywersyfikacji produktów oraz popytowi na rozwiązania anty-COVID, który może utrzymać się jeszcze przez kolejne dwa lata.


Kup akcje Thermo Fisher Scientific >>


Dlaczego warto handlować Thermo Fisher Scientific

Powód 1: Popyt na produkty anty-COVID

Rok 2020 był całkiem udany dla Thermo Fisher Scientific Inc: spółka zwiększyła zarówno sprzedaż jak i zyski. W przypadku obszaru nauk biomedycznych, diagnostyki oraz produktów i usług laboratoryjnych, zyski wzrosły odpowiednio o 77,40%, 43,70% i 15,50%.

Dostosowano zarówno harmonogram produkcji, jak i dostaw, przy czym priorytetem stał się sprzęt do wykrywania i zapobiegania COVID-19.

Największą popularnością wśród klientów cieszył się sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej, testy na obecność przeciwciał COVID-19 PCR oraz środki ochrony indywidualnej i materiały eksploatacyjne.

Mimo, że na rynku dostępne są już różne szczepionki, popyt na produkty firmy Thermo Fisher związane z COVID-19 powinien utrzymać się przez kolejne dwa lata. Wraz ze stopniowym otwieraniem granic państwowych i zmniejszaniem blokad, firma zyska dodatkową przewagę, ponieważ więcej podróży będzie oznaczać więcej testów COVID.

Thermo Fisher posiada już przewagę konkurencyjną nad innymi podobnymi firmami, która może pomóc jej w utrzymaniu dobrych zysków z produktów związanych z COVID-19 w ciągu najbliższych dwóch lat. Są to m.in. duży udział w rynku, szeroka oferta produktów i rozwiązań oraz kontrakty podpisane z amerykańskimi spółkami publicznymi.

Powód 2: Dywersyfikacja produktów

Thermo Fisher Scientific aktywnie przeprowadza różne kampanie akwizycyjne w celu poszerzenia swojego portfolio produktów. W ciągu ostatnich 14 lat przejęła ponad 55 firm, dzięki czemu jest właścicielem ponad 200 marek. Z tak szeroką gamą produktów i rozwiązań, firma ma szacowany rynek docelowy na poziomie 165 mld USD, z potencjalnym wzrostem od 3% do 5% rocznie.

W 2019, Thermo Fisher z powodzeniem przejął Brammer Bio, firmę koncentrującą się na wektorach wirusowych do terapii genowej i komórkowej. Okazało się to całkiem przydatne w zeszłym roku, ponieważ takie rozwiązania zostały wykorzystane do stworzenia szczepionki anty COVID-19.

Tymczasem Thermo Fisher wciąż prowadzi kampanie M&A: na początku tego roku, firma ogłosiła przejęcie Henogen SA, producenta wektorów wirusowych należącego do grupy Novasep SAS, za kwotę 725 mln euro. Kolejną akwizycją była Mesa Biotech, która kosztowała 550 mln USD. Produkty i rozwiązania przejętych firm mają uzupełnić obecne portfolio firmy Thermo Fisher i dodać 295 mln USD do jej zysków.

Ogólnie rzecz biorąc, firma Thermo Fisher nieustannie przejmuje małe firmy, co pozwala jej powiększać bazę produktów, utrzymywać przewagę konkurencyjną i nadążać za średnim wzrostem w branży.

Uzasadnienie 3: Wyniki finansowe

Thermo Fisher miał bardzo dobry rok 2020 również pod względem wyników finansowych - zysk wzrósł o 26% r/r do 32,20 mld USD, roczna marża zysku operacyjnego wzrosła z 23,40% do 29,70%, a zysku netto z 19,50% do 24,20%.

Saldo gotówkowe jest dość duże i wynosi 10,30 mld USD, natomiast zobowiązania dłużne są umiarkowane i wynoszą 21,70 mld USD, przy czym większość pożyczek ma być spłacona w 2024 roku. Obecny wskaźnik długu netto do EBITDA wynosi 1,1x, co oznacza, że obciążenie długiem jest bardzo dobrze pokryte. Wreszcie, Thermo Fisher nie ma problemów z płynnością finansową, ma stabilne przepływy pieniężne, FCF w ubiegłym roku wyniósł 6,80 mld USD.

Thermo Fisher ma lekko zdyskontowane wskaźniki na tle konkurencji, EV/EBITDA wynosi 18,1x, PE 22,2x, a Forward PE 17,6x.

W lutym różne instytucje inwestycyjne i duże banki podniosły swoje prognozy cenowe dla Thermo Fisher: BTIG Research wycenił ją na 590 USD, Citigroup - na 530 USD, Stifel Nicolaus - na 600 USD, Cowen - na 585 USD, a Morgan Stanley - na 575 USD.

Jak wykorzystać pomysł

 1. Kup akcje Thermo Fisher Scientific po cenie 439 USD.
 2. Przeznacz nie więcej niż 2% swojego portfela na tę transakcję. Aby zbudować zrównoważony portfel, możesz skorzystać z rekomendacji naszych analityków. 
 3. Sprzedaj akcje, gdy cena osiągnie 580 USD.

Jak kupić akcje Thermo Fisher Scientific?

Jeśli nie masz jeszcze rachunku inwestycyjnego, otwórz go już teraz: można to zrobić online, w ciągu zaledwie 10 minut. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz i zweryfikujesz swoje konto.

Po otwarciu rachunku możesz kupić akcje w jeden z następujących sposobów:

Freedom24 Web Platform: W sekcji Web Terminal wpisz wpisz TMO.US (ticker Thermo Fisher Scientific na NASDAQ) w polu wyszukiwania, a w wynikach wybierz Thermo Fisher Scientific. Otwórz bezpieczną sesję w oknie transakcyjnym po prawej stronie, wybierz liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij Kup.

Freedom24 iPhone lub Android App: Przejdź do ekranu Cena i ikony wyszukiwania w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wyszukiwania, które się pojawi, wpisz TMO.US (ticker Thermo Fisher Scientific na NASDAQ) i wybierz Thermo Fisher Scientific,  w wynikach. Następnie zobaczysz akcję w oknie obserwatora rynku; dotknij je i przejdź do karty Zlecenie w oknie dialogowym, które się pojawi. Określ liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij przycisk Kup.


Kup akcje Thermo Fisher Scientific >>*Oświadczenie: dodatkowe informacje dostępne są na żądanie. Inwestycje w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, czego Klient powinien być świadomy, zapoznając się z treścią Oświadczenia o ponoszonym ryzyku. Opinie i prognozy stanowią naszą własną ocenę, zgodną ze stanem rzeczy w dniu publikowania materiału i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Prowizje, opłaty lub inne koszta mogą obniżyć wyniki finansowe. Przeszłe rezultaty nie są gwarantem przyszłych wyników. Niniejszy materiał nie jest ofertą ani zachętą do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Przedstawione opinie i rekomendacje nie uwzględniają jednostkowych potrzeb, celów i sytuacji Klienta i nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego. Odbiorca tego raportu musi samodzielnie podejmować niezawisłe decyzje dotyczące papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, uwzględnionych w niniejszym dokumencie. Informacje zostały pozyskane ze źródeł, które Freedom Finance Cyprus Ltd. uważa za wiarygodne; jej jednostki stowarzyszone i/lub podmioty zależne (zwane łącznie Freedom Finance) nie gwarantują ich kompletności ani akuratności, z wyjątkiem ujawnień związanych bezpośrednio z Freedom Finance i/lub podmiotom jej zależnych oraz działań między analitykiem a eminentem, będących przedmiotem kwerendy. Wszystkie ceny są orientacyjne na dzień zamknięcia rynku dla omawianych papierów wartościowych, chyba, że wskazano inaczej.