Wybór języka

pl
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • fr

 • it

 • nl

 • pl

 • pt

 • ru

 • sl

 • uk

Polski
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Français

 • Italiano

 • Hollandsk

 • Polski

 • Português

 • Русский

 • Slovenski

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Akcje NIU Technologies: 35.40% potencjał zysku dzięki popytowi na skutery elektryczne

Nazwa firmy: NIU Technologies
Ticker: NIU.US
Cena wejściowa: 38.40 USD
Cena docelowa: 52.00 USD
otencjał: 35.40%.
Horyzont: 3-6 miesięcy
Ryzyko: wysokie
Wielkość pozycji: 2%.

O NIU Technologies

NIU Technologies (NIU.US) jest jednym z największych producentów rowerów elektrycznych, skuterów i motocykli w Chinach. Klienci NIU mogą między innymi używać aplikacji do synchronizacji swojego pojazdu z systemem w chmurze, aby pobierać informacje o nim w czasie rzeczywistym.

Nasz poprzedni pomysł inwestycyjny dotyczący NIU można zobaczyć tutaj. Ten pomysł już odniósł sukces, ale teraz go aktualizujemy, ponieważ pojawiły się informacje o spółce i opublikowane zostały wyniki za 3 i 4 kwartał 2020 roku.

Co to za pomysł?

Kup akcje, których ceny mogą wzrosnąć wraz z rosnącą popularnością skuterów elektrycznych i zmianami w indonezyjskim ustawodawstwie.


Kup akcje NIU Technologies >>


Dlaczego warto handlować NIU Technologies?

Powód 1: Zwiększenie sprzedaży

Pojazdy elektryczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem, co pomogło firmie NIU agresywnie zwiększyć swój udział w rynku skuterów elektrycznych. W trzecim kwartale 2020 liczba sklepów, w których można kupić pojazd NIU wzrosła o 182, osiągając poziom 1 266.

Za granicą firma posiada obecnie 36 dystrybutorów. Sprzedaż w 2020 roku wyniosła 600,9 tys. sztuk, co stanowi ogromny wzrost - o 42,60% w porównaniu do 2019 roku.

Tylko 4,80% przypada na rynki zagraniczne, a reszta na Chiny. NIU mocno stara się zwiększyć swój udział w rynku globalnym, jednak lockdown zaszkodził aktywności gospodarczej, przez co sprzedaż zagraniczna spadła o 0,50%. Jednocześnie w IV kwartale 2020 roku wyniki znacznie się poprawiły, osiągając +179% w sprzedaży zagranicznej względem analogicznego okresu 2019 roku.

NIU posiada 20% udziałów w rynku chińskim, jak informuje zarząd, co oznacza, że firma była w stanie dostosować się do nowych warunków dzięki terminowym łańcuchom dostaw, wydajnej platformie handlu elektronicznego oraz optymalizacji działań operacyjnych. Dobre wyniki spodziewane są również w perspektywie średnioterminowej, ponieważ obecność na rynkach zagranicznych jest już faktem.

Powód 2: Ekspansja na rynek indonezyjski

Rozszerzenie działalności na Indonezję może pomóc NIU w osiągnięciu dobrych wyników. Firma rozpoczęła tam sprzedaż swoich produktów w zeszłym roku, po otwarciu centralnego sklepu. Następnym krokiem jest zwiększenie sieci dystrybucji i zaoferowanie całej gamy produktów indonezyjskim klientom.

Indonezja jest dobrym miejscem do sprzedaży motocykli, ponieważ jest trzecim na świecie rynkiem dla pojazdów dwukołowych, pozostając za tylko Chinami i Indiami. Rynek ten może osiągnąć 10 mld USD do 2025 roku, jak wynika z raportu Research and Markets, podczas gdy udział skuterów elektrycznych jest oczekiwany na poziomie 816 mln USD w porównaniu do 364 mln USD w 2019 roku, z rocznym wzrostem o 21%.

Niemniej jednak, nawet tak śmiałe prognozy mogą zostać pobite przez rzeczywiste liczby z powodu nowego ustawodawstwa w Indonezji mającego na celu stymulowanie wykorzystania pojazdów elektrycznych. Jest to całkiem zrozumiałe, ponieważ powinno to prowadzić zarówno do zrównoważonej energii, jak i zmniejszenia zanieczyszczenia. Według rządu indonezyjskiego, do 2025 roku pojazdy elektryczne powinny osiągnąć 20% udziału w rynku. Jednocześnie zarząd NIU uważa, że produkty NIU mogą rozwiązać zarówno problem zanieczyszczenia środowiska, jak i problem ruchu drogowego w Indonezji.

Powód 3: Wyniki finansowe

Dotychczas spółka przedstawiła jedynie raport za III kwartał, który był dość pozytywny, natomiast raport za IV kwartał ukaże się 8 marca. Od początku tego roku przychody NIU w USD wzrosły o 21%, natomiast marża zysku operacyjnego spadła z 6,90% do 6,10%, a marża zysku netto z 8,40% do 6,20%.

Spadek marży wynika ze wzrostu kosztów badań i rozwoju oraz kosztów administracyjnych, a także promocji nowych produktów. Jak przyznaje spółka, dobre zarządzanie przepływem pracy i lepsze działania operacyjne pomogą rozwiązać ten problem. Sytuacja finansowa jest stabilna: zobowiązania z tytułu zadłużenia wynoszą 26,50 mln USD, natomiast płynność wynosi 191,60 mln USD, co oznacza, że firma ma wystarczającą ilość gotówki na rozwój i promocję swoich produktów.

Wskaźniki przedstawiają się następująco: EV/S na poziomie 6,7x, PE na poziomie 110x, a Forward PE, na poziomie 44x.

PE jest szczególnie wysokie, ale jednak akceptowalne w porównaniu z konkurencją. Przy większej marży powinien być też bardziej stabilny. Tymczasem EV/S jest bardzo dobre jak na spółkę, która tak szybko rośnie.

Na początku tego roku Needham & Co podał nową cenę docelową dla akcji NIU, która wynosi 46 USD.

Ten pomysł inwestycyjny jest bardzo ryzykowny, gdyż NIU raport za IV kwartał opublikuje 8 marca i w przypadku niespełnienia oczekiwań kurs może spaść. Możliwa jest również sytuacja odwrotna. W celu uniknięcia wysokiego ryzyka, zalecamy kupno akcji NIU dopiero po publikacji raportu.

Jak wykorzystać pomysł

 1. Kup NIU Technologies po 38,40 USD. 
 2. Przeznacz nie więcej niż 2% swojego portfela na tę transakcję. Aby zbudować zrównoważony portfel, możesz skorzystać z rekomendacji naszych analityków. 
 3. Sprzedaj akcje, gdy cena osiągnie 52 USD.

Jak kupić akcje Adobe Systems?

Jeśli nie masz jeszcze rachunku inwestycyjnego, otwórz go już teraz: można to zrobić online, w ciągu zaledwie 10 minut. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz i zweryfikujesz swoje konto.

Po otwarciu rachunku możesz kupić akcje w jeden z następujących sposobów:

Freedom24 Web Platform: W sekcji Web Terminal wpisz wpisz NIU.US (ticker NIU Technologies na NASDAQ) w polu wyszukiwania, a w wynikach wybierz NIU Technologies. Otwórz bezpieczną sesję w oknie transakcyjnym po prawej stronie, wybierz liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij Kup.

Freedom24 iPhone lub Android App: Przejdź do ekranu Cena i ikony wyszukiwania w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wyszukiwania, które się pojawi, wpisz NIU.US (ticker NIU Technologies na NASDAQ) i wybierz NIU Technologies,  w wynikach. Następnie zobaczysz akcję w oknie obserwatora rynku; dotknij je i przejdź do karty Zlecenie w oknie dialogowym, które się pojawi. Określ liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij przycisk Kup.


Kup akcje NIU Technologies >>*Oświadczenie: dodatkowe informacje dostępne są na żądanie. Inwestycje w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, czego Klient powinien być świadomy, zapoznając się z treścią Oświadczenia o ponoszonym ryzyku. Opinie i prognozy stanowią naszą własną ocenę, zgodną ze stanem rzeczy w dniu publikowania materiału i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Prowizje, opłaty lub inne koszta mogą obniżyć wyniki finansowe. Przeszłe rezultaty nie są gwarantem przyszłych wyników. Niniejszy materiał nie jest ofertą ani zachętą do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Przedstawione opinie i rekomendacje nie uwzględniają jednostkowych potrzeb, celów i sytuacji Klienta i nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego. Odbiorca tego raportu musi samodzielnie podejmować niezawisłe decyzje dotyczące papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, uwzględnionych w niniejszym dokumencie. Informacje zostały pozyskane ze źródeł, które Freedom Finance Cyprus Ltd. uważa za wiarygodne; jej jednostki stowarzyszone i/lub podmioty zależne (zwane łącznie Freedom Finance) nie gwarantują ich kompletności ani akuratności, z wyjątkiem ujawnień związanych bezpośrednio z Freedom Finance i/lub podmiotom jej zależnych oraz działań między analitykiem a eminentem, będących przedmiotem kwerendy. Wszystkie ceny są orientacyjne na dzień zamknięcia rynku dla omawianych papierów wartościowych, chyba, że wskazano inaczej.