Wybór języka

pl
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • fr

 • it

 • nl

 • pl

 • pt

 • ru

 • sl

 • uk

Polski
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Français

 • Italiano

 • Hollandsk

 • Polski

 • Português

 • Русский

 • Slovenski

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Akcje Proto Labs: +27.50% potencjał zysku dzięki popytowi na druk 3D i przejęciu 3D Hubs

Nazwa firmy: Proto Labs, Inc.
Ticker: PRLB.US
Cena wejścia: 175 USD
Cena docelowa: 220 USD
Potencjalna zyskowność: 25,70%
Horyzont: 3-6 miesięcy
Ryzyko: wysokie
Wielkość pozycji: 1%.

O firmie Proto Labs, Inc.

Proto Labs, Inc. (PRLB.US) jest jednym z największych producentów prototypów przemysłowych na małą skalę oraz produktów dla branży druku 3D. Produkty te znajdują zastosowanie w urządzeniach medycznych, elektronice, sprzęcie AGD, motoryzacji i dobrach konsumpcyjnych.

Proto Labs oferuje między innymi:

 • Formowanie wtryskowe.
 • Obróbkę CNC.
 • Druk 3D.
 • Ta ostatnia pozycja obejmuje stereolitografię (SL), selektywne i bezpośrednie spiekanie laserowe, fuzję wielostrumieniową (MJF), PolyJet i Carbon DLS. Obiekty Proto Labs znajdują się w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii.

  Co to za pomysł?

  Kupno akcji, których cena może wzrosnąć dzięki lepszym wynikom finansowym i wzrostowi rynku druku 3D.


  Kup akcje Proto Labs >>


  Dlaczego warto handlować w Proto Labs? 

  Powód 1: Dobry potencjał sektora

  Części o skomplikowanych kształtach wykonane z niestandardowych materiałów znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak produkcja urządzeń i narzędzi, komponentów medycznych, robotyka, budownictwo itp. Przy wykonywaniu prototypów najbardziej zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami są druk 3D lub formowanie wtryskowe.

  W 2020 rynek druku 3D wart był 16 mld USD; pomimo pandemii, do 2024 ma osiągnąć wartość 40,80 mld USD, przy rocznym wzroście na poziomie 26,40% - podaje Statista Research. W przypadku spełnienia się takich oczekiwań, Proto Labs może na tym skorzystać, gdyż jest to jeden z największych graczy na rynku druku 3D i formowania wtryskowego. Może do tego przyczynić się również model biznesowy firmy, która oferuje tzw digital manufacturing, czyli klienci mogą sami zaprojektować potrzebny im produkt, a następnie zlecić jego produkcję i wysyłkę.

  Na początku lutego 2021 firma zaktualizowała swoją platformę, ulepszając system zarządzania projektami i interaktywny design w celu przeanalizowania komponentów technicznych; zoptymalizowała również sposób interakcji pracowników.

  Procesy produkcyjne zostały znacznie uproszczone, co daje kolejną przewagę nad konkurencją. Przy dalszej optymalizacji platformy i ogólnej poprawie sytuacji na rynku, Proto Labs może zwiększyć swój udział w rynku.

  Powód 2: Przejęcie 3D Hubs

  Na początku 2021 roku Proto Labs nabył 3D Hubs za kwotę 280 mln USD, z dodatkowymi płatnościami dla poprzednich właścicieli w wysokości do 50 mln USD zaplanowanymi na kolejne dwa lata.

  3D Hubs to platforma, na której można zamówić druk 3D dla dowolnie skomplikowanych części, których się potrzebuje. Przed przejęciem, firma miała ponad 25 mln USD przychodów i szybko się rozwijała, ponieważ coraz więcej firm zaczęło wykorzystywać druk 3D do szybkiego prototypowania i produkcji unikalnych części.

  Akwizycja ta ma na celu dalszy rozwój Proto Labs, zwiększając zarówno wartość firmy, jak i zakres świadczonych usług.

  3D Hubs może stać się dla Proto Labs cennym aktywem, które pomoże zwiększyć przychody, które w ostatnich latach znacząco spadły: np. w 2019 wzrosły zaledwie o 3%. Dzięki temu przejęciu, Proto Labs z pewnością zyska więcej dzięki swoim usługom druku 3D, które obecnie stanowią zaledwie 14,40% jego przychodów.

  Uzasadnienie 3: Wyniki finansowe

  Rok 2020 nie był zbyt udany dla Proto Labs, gdyż w czasie lockdownu liczba klientów znacząco spadła. Zamówienia na unikalne produkty zmalały z 47 700 do 40 200, a przychody spadły o 5,30% r/r. Później było już jednak znacznie lepiej, przy czym roczna marża zysku operacyjnego zmniejszyła się z 17,40% do zaledwie 13,70%, a zysk netto z 13,80% do 11,70%.

  Proto Labs ma niskie obciążenie, z długiem w wysokości 19.40 mln USD i płynnymi aktywami w wysokości 161.60 mln USD (bez transakcji przejęcia 3D Hubs), na koniec 2020 roku. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spółki spadły tylko nieznacznie: z 116 mln USD do 107 mln USD, więc nie ma ona problemów z płynnością finansową.

  Ceny akcji Proto Labs spadły o 21%, gdy zarząd ogłosił nieco konserwatywną prognozę na Q1 2021: zysk za Q1 ma wynieść 108 mln USD – 118 mln USD, co nie spełnia oczekiwań rynku. Obecnie wskaźniki EV/S, EV/EBITDA i Forward PE dla Proto Labs wynoszą odpowiednio 5,6x, 23,3x i 66x, co jest relatywnie wysokim poziomem, ale zgodnym z oczekiwaniami konkurencji.

  W przypadku, gdy liczby te wzrosną w związku z przejęciem 3D Hubs, wskaźniki finansowe mogą stać się akceptowalne. Dodatkowo Benchmark podniósł swoją cenę docelową dla akcji Proto Labs z 165 do 235 USD.

  Jak wykorzystać pomysł?

  1. Kup akcje Proto Labs po cenie 175 USD.
  2. Przydziel nie więcej niż 1% kwoty swojego portfela. Możesz skorzystać z rekomendacji naszych analityków, aby stworzyć zrównoważone portfolio. 
  3. Sprzedaj akcje akcje, gdy cena osiągnie 220 USD.

  Jak kupić akcje Proto Labs?

  Jeśli nie masz jeszcze rachunku inwestycyjnego, otwórz go już teraz: można to zrobić online, w ciągu zaledwie 10 minut. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz i zweryfikujesz swoje konto.

  Po otwarciu rachunku możesz kupić akcje w jeden z następujących sposobów:

  Freedom24 Web Platform: W sekcji Web Terminal wpisz wpisz PRLB.US (ticker Proto Labs na NASDAQ) w polu wyszukiwania, a w wynikach wybierz Proto Labs , Inc. Otwórz bezpieczną sesję w oknie transakcyjnym po prawej stronie, wybierz liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij Kup.

  Freedom24 iPhone lub Android App: Przejdź do ekranu Cena i ikony wyszukiwania w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wyszukiwania, które się pojawi, wpisz PRLB.US (ticker Proto Labs na NASDAQ) i wybierz Proto Labs, Inc w wynikach. Następnie zobaczysz akcję w oknie obserwatora rynku; dotknij je i przejdź do karty Zlecenie w oknie dialogowym, które się pojawi. Określ liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij przycisk Kup.


  Kup akcje Proto Labs >>  *Oświadczenie: dodatkowe informacje dostępne są na żądanie. Inwestycje w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, czego Klient powinien być świadomy, zapoznając się z treścią Oświadczenia o ponoszonym ryzyku. Opinie i prognozy stanowią naszą własną ocenę, zgodną ze stanem rzeczy w dniu publikowania materiału i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Prowizje, opłaty lub inne koszta mogą obniżyć wyniki finansowe. Przeszłe rezultaty nie są gwarantem przyszłych wyników. Niniejszy materiał nie jest ofertą ani zachętą do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Przedstawione opinie i rekomendacje nie uwzględniają jednostkowych potrzeb, celów i sytuacji Klienta i nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego. Odbiorca tego raportu musi samodzielnie podejmować niezawisłe decyzje dotyczące papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, uwzględnionych w niniejszym dokumencie. Informacje zostały pozyskane ze źródeł, które Freedom Finance Cyprus Ltd. uważa za wiarygodne; jej jednostki stowarzyszone i/lub podmioty zależne (zwane łącznie Freedom Finance) nie gwarantują ich kompletności ani akuratności, z wyjątkiem ujawnień związanych bezpośrednio z Freedom Finance i/lub podmiotom jej zależnych oraz działań między analitykiem a eminentem, będących przedmiotem kwerendy. Wszystkie ceny są orientacyjne na dzień zamknięcia rynku dla omawianych papierów wartościowych, chyba, że wskazano inaczej.