Wybór języka

pl
 • bg

 • cs

 • da

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • hr

 • hu

 • it

 • lt

 • lv

 • nl

 • no

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • sk

 • sl

 • sv

 • tr

 • uk

Polski
 • Български

 • Čeština

 • Danske

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Hrvatski

 • Magyar

 • Italiano

 • Lietuvių

 • Latviešu

 • Nederlands

 • Norsk

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Slovenský

 • Slovenski

 • Svenska

 • Türkçe

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Akcje Alcoa: 31,50% potencjał zysku dzięki odbiciu na rynku aluminium

Nazwa firmy: Alcoa Inc
Ticker: AA.US
Cena wejścia: 19,00 USD
Cena docelowa: 25,00 USD
Potencjalna zyskowność: 31,50%.
Horyzont: 3-6 miesięcy
Ryzyko: wysokie

O Alcoa

Alcoa jest amerykańską firmą metalurgiczną i drugim co do wielkości producentem aluminium na świecie. Oprócz produkcji aluminium, jest jednym z liderów światowych w wydobyciu boksytu i produkcji tlenku glinu.

Co to za pomysł?

Kupno akcji, których cena może wzrosnąć dzięki odbiciu na rynku aluminium, solidnym wynikom finansowym i obecnemu niedowartościowaniu.

 

Kup akcje Alcoa Inc >>


Dlaczego warto handlować Alcoa Inc? 

Powód 1: Spadek cen spowodowany niepewną prognozą na I kwartał 2021

Od początku tego roku akcje Alcoa potaniały 26% w stosunku do lokalnego maksimum, ponieważ zarząd podał słabe prognozy na 1Q 2021. Przy rosnących kosztach, niskich cenach boksytu i negatywnym zmianom walutowym, o dobre wyniki może być trudno.

Pomimo tej negatywnej perspektywy, jednak istnieje kilka czynników, które mogą pomóc cenie wspinać się w krótkim okresie.

Powód 2: Ożywienie na rynku aluminium

Roy Harvey, CEO Alcoa, mówi, że światowe zużycie aluminium w 2021 roku może wzrosnąć o 7% w porównaniu do ubiegłego roku, osiągając w ten sposób 67 mln ton i oznaczając najwyższy wzrost od 2014 roku. Miles Prosser , który jest sekretarzem generalnym Międzynarodowego Instytutu Aluminium (IAI), podkreślił również, że IAI oczekuje, że zużycie aluminium wzrośnie o 6% w 2021 roku. W szczególności, wzrost o 5% jest oczekiwany w Chinach, podczas gdy reszta świata zanotuje +10% dzięki wzrostowi ożywienia.

Głównym motorem takiego ożywienia może być odbudowująca się gospodarka światowa po zeszłorocznej recesji spowodowanej kryzysem COVID. Działania stymulujące przyjęte przez wiele rządów powinny także przynieść pierwsze owoce. Alcoa oczekuje, że popyt na aluminium wzrośnie zwłaszcza w budownictwie infrastrukturalnym, na rynku sieci energetycznych, opakowań, inżynierii mechanicznej, przemysłu motoryzacyjnego i pojazdów elektrycznych. Ożywienie w sektorze lotniczym i kosmicznym może również pobudzić wzrost zapotrzebowania na ten surowiec.

Obecnie programy stymulacyjne i działania przyjęte przez rządy pomagają pobudzić zarówno globalną gospodarkę, jak i rynki akcji, a także rynek towarów. W 2020 roku, cena aluminium wzrosła o 13,30%, co jest raczej niewielką skalą w porównaniu do innych metali, jak złoto, srebro, nikiel, pallad, miedź i platyna – podrożały one od 25% do 52,70% w tym samym roku. Jeśli działania stymulujące przyniosą spodziewane skutki, zarówno aluminium, jak i tlenek glinu będą drożeć.

Z uwagi na pozytywne perspektywy krótkoterminowe na rynku aluminium, cena akcji Alcoa może wzrosnąć w średnim okresie.

Powód 3: Sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością i uzyskanie płynności

Alcoa usunęła z bilansu spółki aktywa niezwiązane z podstawową działalnością poprzez ich sprzedaż, co powinno pomóc w pozyskaniu od 500 mln USD do 1 mld USD w gotówce. Aktywa te obejmowały Contingent Gum Springs, Warrick Rolling Mill i Gum Springs. Gum Springs, firma zajmująca się recyklingiem odpadów, została sprzedana za 200 mln USD, a dodatkowe 50 mln USD zostaną wypłacone po spełnieniu określonych warunków.

Pod koniec listopada Alcoa ogłosiła swoją umowę sprzedaży Warrick Rolling Mill z Kaiser Aluminum. Transakcja wynosi 670 mln USD, Alcoa otrzyma 587 mln USD w gotówce i 83 mln USD jako zobowiązanie do świadczeń pracowniczych po przejściu na emeryturę (OPEB). Oczekuje się, że transakcja zakończy się w Q1 2021. Jeśli wszystkie te transakcje zakończą się sukcesem, spółka będzie miała zarówno wyższą płynność, jak i lepszy bilans.

Powód 4: Poprawa wyników finansowych

W 2020 roku Alcoa miała pewne problemy, bo przychody spadły o 11%, skorygowana EBITDA o 30%, a EPS z -0,99 USD do -1,16 USD. Od drugiego półrocza 2020 roku sytuacja zaczęła się jednak poprawiać. W IV kwartale przychody wzrosły już o 1,10%, a skorygowana EBITDA o 4% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. EPS natomiast sięgnął 0,26 USD wobec 1,17 USD rok wcześniej.

Alcoa posiada umiarkowany poziom zadłużenia - wielkość kredytów i zobowiązań z tytułu emerytur/OPEB wynosi 4.88 mld USD. W ubiegłym roku spółka z powodzeniem wyemitowała obligacje o wartości 750 mln USD z kuponem 5,50% do 2027 roku. Dzięki temu udało się zwiększyć płynność finansową, gdyż pod koniec 2020 roku stan gotówki wyniósł 1.60 mld USD. Zadłużenie netto/EBITDA wynosi obecnie 3x, co jest akceptowalne, a zarząd oczekuje również obniżenia poziomu długu netto do 2 mld USD lub co najmniej 2,40 mld USD w ciągu jednego do trzech lat.

W ubiegłym roku przepływy operacyjne wyniosły 394 mln USD, a FCF -142 mln USD. Jednocześnie spółka nie ma problemów z płynnością finansową.

Wskaźniki EV/Sprzedaż i EV/EBITDA Alcoi wynoszą obecnie odpowiednio 0,70x i 6,00x, czyli poniżej średniej branżowej. Tak więc w przypadku kontynuacji wzrostów na rynku aluminium i poprawy sytuacji finansowej spółki, cena akcji może również wzrosnąć. Akcje są jednak obecnie bardzo zmienne, co oznacza, że mogą pojawić się dodatkowe ryzyka.

Jak wykorzystać pomysłu?

 1. Kup akcje Alcoa Inc za 19,00 USD
 2. Przydziel nie więcej niż 2% kwoty portfela. Aby zbudować zrównoważony portfel, możesz skorzystać z rekomendacji naszych analityków. 

 3. Sprzedaj akcje, gdy cena wyniesie 25,00 USD za akcję.

 4. Jak kupić akcje Alcoa Inc?

Jeśli nie posiadasz jeszcze rachunku inwestycyjnego, otwórz go teraz: można to zrobić online, w ciągu zaledwie 10 minut. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz i zweryfikujesz swój rachunek.

Po otwarciu rachunku możesz nabyć akcje w dowolny wygodny sposób:

Platforma internetowa Freedom24: W sekcji Web Terminal, wpisz AA.US (ticker Alcoa Inc. na NYSE) w polu wyszukiwania, a następnie wybierz Alcoa Inc. w wynikach. Otwórz bezpieczną sesję w oknie transakcyjnym po prawej stronie, wybierz liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij Kup.

Freedom24 iPhone lub Android App: Przejdź do ekranu Ceny i wybierz ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu. W oknie wyszukiwania, które się pojawi, wpisz AA.US (ticker Alcoa Inc. na NYSE)) i wybierz Alcoa Inc. w wynikach. Następnie zobaczysz akcje tej spółki w oknie Obserwatora Rynku; dotknij to okno i przejdź do karty Zlecenie w wyświetlonym oknie dialogowym. Określ liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij przycisk Kup.

Kup akcje Alcoa Inc, aby wykorzystać ożywienie na rynku aluminium!


Kup akcje Alcoa Inc >>


*Oświadczenie: dodatkowe informacje dostępne są na żądanie. Inwestycje w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, czego Klient powinien być świadomy, zapoznając się z treścią Oświadczenia o ponoszonym ryzyku. Opinie i prognozy stanowią naszą własną ocenę, zgodną ze stanem rzeczy w dniu publikowania materiału i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Prowizje, opłaty lub inne koszta mogą obniżyć wyniki finansowe. Przeszłe rezultaty nie są gwarantem przyszłych wyników. Niniejszy materiał nie jest ofertą ani zachętą do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Przedstawione opinie i rekomendacje nie uwzględniają jednostkowych potrzeb, celów i sytuacji Klienta i nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego. Odbiorca tego raportu musi samodzielnie podejmować niezawisłe decyzje dotyczące papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, uwzględnionych w niniejszym dokumencie. Informacje zostały pozyskane ze źródeł, które Freedom Finance Cyprus Ltd. uważa za wiarygodne; jej jednostki stowarzyszone i/lub podmioty zależne (zwane łącznie Freedom Finance) nie gwarantują ich kompletności ani akuratności, z wyjątkiem ujawnień związanych bezpośrednio z Freedom Finance i/lub podmiotom jej zależnych oraz działań między analitykiem a eminentem, będących przedmiotem kwerendy. Wszystkie ceny są orientacyjne na dzień zamknięcia rynku dla omawianych papierów wartościowych, chyba, że wskazano inaczej.