Wybór języka

pl
 • bg

 • cs

 • da

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • hr

 • hu

 • it

 • lt

 • lv

 • nl

 • no

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • sk

 • sl

 • sv

 • tr

 • uk

Polski
 • Български

 • Čeština

 • Danske

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Hrvatski

 • Magyar

 • Italiano

 • Lietuvių

 • Latviešu

 • Nederlands

 • Norsk

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Slovenský

 • Slovenski

 • Svenska

 • Türkçe

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Akcje Teva: potencjał zysku 51,2% z powodu obecnego niedoszacowania i zmniejszenia ryzyka

Nazwa firmy: Teva Pharmaceutical Industries
Ticker: TEVA.US
Cena wejścia: 11,9 dolarów
Cena docelowa: 18 dolarów
Potencjalna zyskowność: 51,2%
Horyzont: 3-6 miesięcy
Ryzyko: wysokie

O Teva

Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie, która produkuje ponad 1 800 leków. Głównym kierunkiem jest produkcja szerokiej gamy leków generycznych (tanich analogów leków oryginalnych) oraz leków do leczenia stwardnienia rozsianego i chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Co to za pomysł?

Kupno akcji, których cena może wzrosnąć w wyniku rozstrzygania sporów sądowych, zmniejszania dźwigni finansowej i dalszych pozytywnych impulsów.


Kup akcje Teva >>


Dlaczego warto handlować akcjami Teva? 

Powód 1. Ewentualne rozstrzygnięcie sporu sądowego

Powodem tendencji spadkowej kursu akcji Teva w ostatnim czasie jest obecność różnych rodzajów ryzyka. Ich wygaśnięcie może pozytywnie wpłynąć na przyszłą wycenę spółki.

Głównym zagrożeniem dla Teva pozostają spory sądowe. Najpoważniejszym był spór sądowy dotyczący skandalu opioidowego, rozstrzygnięty w zeszłym roku. Na mocy wyroku, firma zobowiązała się przeznaczyć lek Suboxone na leczenie uzależnienia od opioidów wartego 23 miliardów dolarów i zapłacić dodatkowo 250 milionów dolarów w gotówce w ciągu 10 lat. Warto zauważyć, że firma zobowiązała się do dostarczenia leku po cenie katalogowej. Jednocześnie jego koszt bazowy to tylko 1,5 mld USD. Inwestorzy zareagowali pozytywnie na tak korzystny dla Teva wynik.

Ale w sierpniu 2020 roku Departament Sprawiedliwości USA pozwał dwie jednostki biznesowe Teva. W pozwie oskarżono Teva Pharmaceuticals USA Inc. i Teva Neuroscience Inc. o nielegalne nakłanianie do sprzedaży leku Copaxone w ramach programu Medicare. Źrodła podały, że Teva zapłaciła ponad 300 milionów dolarów dwóm zewnętrznym funduszom pośredniczącym na pokrycie części zobowiązań pacjentów przyjmujących Copaxone w ramach programu Medicare. W przypadku negatywnego wyniku, firma będzie musiała zapłacić kolejną karę. Notowania Teva spadły o ponad 10% w reakcji na tę wiadomość. Oczekuje się jednak, że wysokość grzywny nie będzie miała znaczącego wpływu na działalność spółki.

Powód 2. Pozytywna dynamika w strukturze finansów spółki

Dodatkowym ryzykiem dla firmy jest jej wysokie zadłużenie. Powstała ona po nieudanym zakupie producenta leków generycznych Actavis Generics. Ale mimo sądów i trudnej sytuacji gospodarczej na świecie z powodu COVID-19, firma stopniowo poprawia swoją sytuację finansową. Na uwagę zasługują obniżone koszty operacyjne, poprawa rentowności i zmniejszenie obciążenia zadłużeniem. W ciągu ostatnich 3 lat Teva była w stanie zredukować koszty operacyjne o 3 mld USD rocznie, a kwota zadłużenia netto została zmniejszona o 10 mld USD.

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 12,2 mld dolarów, co oznacza spadek o 1,7% w porównaniu z rokiem 2019. Jednocześnie EBITDA i zysk netto spółki w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 3,6 mld USD i 2,1 mld USD. Marże wzrosły do odpowiednio 26,6% i 17,2%.

Przez cały rok 2020 Teva nadal obniżała swój poziom zadłużenia. Zadłużenie netto w III kwartale 2020 roku wyniosło 23,8 mld dolarów w porównaniu z 25,7 mld dolarów rok wcześniej. Wskaźnik długu netto do EBITDA za rok spadł z 5,62x do 4,9x. Spółka wykazuje stabilne, dodatnie wolne przepływy pieniężne, które w ciągu trzech kwartałów wyniosły 1,64 mld USD. Na tle sytuacji na świecie, spółka nadal wykazuje dobre wyniki finansowe, zachowując jednocześnie dość optymistyczne perspektywy. Aktualna wycena spółki według jest niska, a wskaźniki EV/EBITDA i Forward P/E wynoszą odpowiednio 8,0x i 4,5x. W związku z tym akcje spółki są niedowartościowane i mogą rosnąć, jeśli ryzyko zostanie zażegnane i utrzyma się pozytywna dynamika.

Powód 3. Czynniki wzrostu

Jednym z głównych motorów wzrostu firmy jest wzrost udziału osób starszych - głównych konsumentów produktów Teva, w ogólnej populacji świata, a także wzrost kosztów leków oryginalnych. Według bazy danych Banku Światowego, w latach 2000 - 2019 odsetek ludności w wieku powyżej 65 lat wzrósł z 6,9% do 9,1%. Jednocześnie w tym okresie nastąpił również wzrost ogólnej liczby ludności na świecie.

Rozwój nowych leków nadal wymaga znacznych inwestycji, dlatego ich ostateczna cena pozostaje wysoka. Na tym tle tanie leki generyczne Teva stwarzają znaczącą konkurencję dla leków oryginalnych.

Grupa IMARC, firma analityczna, oszacowała wielkość światowego rynku leków generycznych na 367 miliardów dolarów w 2019. Organizacja przewiduje, że rynek ten może osiągnąć 497 miliardów dolarów do 2025, wykazując roczne tempo wzrostu na poziomie 5,2%.

Opisane powyżej czynniki mogą przyczynić się do utrzymania tempa wzrostu przychodów Teva w perspektywie średnioterminowej.

Jak skorzystać z tego pomysłu?

 1. Kup akcje Teva Pharmaceutical Industries za 11,9 dolarów. 
 2. Przydziel nie więcej niż 2% kwoty swojego portfela. Możesz skorzystać z rekomendacji naszych analityków, aby stworzyć zrównoważone portfolio. 
 3. Sprzedaj akcje po osiągnięciu ceny 18 dolarów za akcję.

Jak kupić akcje Teva Pharmaceutical Industries?

Jeśli nie posiadasz jeszcze rachunku inwestycyjnego, otwórz go już teraz - zdalnie w ciągu 10 minut. Jedyne co musisz zrobić, to wypełnić mały formularz i uzyskać weryfikację.

Po otwarciu rachunku możesz nabyć akcje w dowolny wygodny sposób:

Za pośrednictwem internetowej platformy handlowej Freedom24. W zakładce Web Terminal wpisz w polu wyszukiwania TEVA.US (ticker Teva na NASDAQ) i wybierz Teva Pharmaceutical Industries w wynikach wyszukiwania. Następnie w oknie transakcji (po prawej stronie) otwórz sesję zabezpieczającą, wybierz żądaną liczbę akcji i kliknij "Złóż zlecenie kupna".

Za pośrednictwem aplikacji Freedom24 na iPhone'a i Androida. Dotknij ikony wyszukiwania w prawym górnym rogu okna Kwotowania. W wyświetlonym oknie wyszukiwania wpisz TEVA.US (ticker Teva na NASDAQ) i wybierz Teva Pharmaceutical Industries w wynikach wyszukiwania. Akcje zostaną dodane do Obserwatora Rynku - kliknij w nie i wybierz zakładkę "Zlecenie" na wyświetlonej karcie. Określ żądaną liczbę akcji i kliknij na przycisk "Złóż zlecenie kupna".

Kup akcje Teva Pharmaceutical Industries - zainwestuj w rozwój leków!


Kup akcje Teva >>


*Oświadczenie: dodatkowe informacje dostępne są na żądanie. Inwestycje w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, czego Klient powinien być świadomy, zapoznając się z treścią Oświadczenia o ponoszonym ryzyku. Opinie i prognozy stanowią naszą własną ocenę, zgodną ze stanem rzeczy w dniu publikowania materiału i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Prowizje, opłaty lub inne koszta mogą obniżyć wyniki finansowe. Przeszłe rezultaty nie są gwarantem przyszłych wyników. Niniejszy materiał nie jest ofertą ani zachętą do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Przedstawione opinie i rekomendacje nie uwzględniają jednostkowych potrzeb, celów i sytuacji Klienta i nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego. Odbiorca tego raportu musi samodzielnie podejmować niezawisłe decyzje dotyczące papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, uwzględnionych w niniejszym dokumencie. Informacje zostały pozyskane ze źródeł, które Freedom Finance Cyprus Ltd. uważa za wiarygodne; jej jednostki stowarzyszone i/lub podmioty zależne (zwane łącznie Freedom Finance) nie gwarantują ich kompletności ani akuratności, z wyjątkiem ujawnień związanych bezpośrednio z Freedom Finance i/lub podmiotom jej zależnych oraz działań między analitykiem a eminentem, będących przedmiotem kwerendy. Wszystkie ceny są orientacyjne na dzień zamknięcia rynku dla omawianych papierów wartościowych, chyba, że wskazano inaczej.