Wybór języka

pl
 • bg

 • cs

 • da

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • hr

 • hu

 • it

 • lt

 • lv

 • nl

 • no

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • sk

 • sl

 • sv

 • tr

 • uk

Polski
 • Български

 • Čeština

 • Danske

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Hrvatski

 • Magyar

 • Italiano

 • Lietuvių

 • Latviešu

 • Nederlands

 • Norsk

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Slovenský

 • Slovenski

 • Svenska

 • Türkçe

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Akcje Alteryx: +31,60% z rozwijającym się sektorem i nowym zarządem

Nazwa firmy: Alteryx Inc.
Ticker: AYX.US
Cena wejścia: 114 USD
Cena docelowa: 150 USD
Prognozowana zyskowność: 31,60%
Linia czasowa: od 3 do 6 miesięcy
Ryzyko: Wysokie

O Alteryx Inc.

Alteryx jest amerykańską firmą dostarczającą oprogramowanie do przetwarzania danych i analizy. Misją firmy jest uczynienie dużego oprogramowania do analizy danych bardziej dostępnym i zrozumiałym dla użytkownika. Alteryx jest głównym graczem na rynku oprogramowania do analizy danych, świadczącym swoje usługi w ponad 90 krajach. Pod koniec trzeciego kwartału 2020 roku liczba klientów osiągnęła 6,95 tyś.

Co to za pomysł?

Kupno akcji, których ceny mogą wzrosnąć wraz z ogólnym rozwojem sektora, nowym zarządem i stabilną pozycją finansową w czasie obecnego kryzysu.


Kup akcje Alteryx Inc >>


Dlaczego warto handlować Alteryx Inc? 

Powód 1: Aktywna ekspansja na rynku Big Data

Wraz z aktywnym rozwojem technologii cyfrowych, wdrażanie analizy danych do procesów biznesowych zarówno przez duże jak i małe firmy staje się trendem. Wiele firm korzysta z analizy Big Data w celu oszacowania przyszłego zapotrzebowania i optymalizacji działań.

Alteryx dostarcza platformę chmury z narzędziami do analizy danych, które upraszczają proces analizy i dają możliwość przeprowadzenia analizy bez żadnych specjalnych umiejętności. Alteryx uważa, że rynek narzędzi do analizy danych jest obecnie wart 49 mld USD, podczas gdy przychody firmy w 2020 roku są szacowane na 495 milionów USD.

Oznacza to, że firma ma duże możliwości dalszego zwiększenia zysków i utrzymania wysokiego tempa wzrostu. Pandemia i kryzys gospodarczy nieco spowolniły ten proces, ponieważ wiele firm redukuje koszty, jednak proces stopniowego wychodzenia z kryzysu już się rozpoczął, a firma dostosowuje swój przepływ pracy do obecnych warunków. Oczekuje się, że zapotrzebowanie na narzędzia do analizy danych zacznie rosnąć w większym tempie w drugim półroczu 2021, co pozwoli Alteryx zwiększyć sprzedaż i udział w rynku.

Powód 2: Nowy zarząd

Na początku października, Mark Anderson, były prezes Palo Alto Networks, został mianowany CEO Alteryx. W Palo Alto Networks, Anderson i jego zespół odnieśli sukces, przechodząc drogę od IPO w 2012 roku do jednego z globalnych liderów na rynku zabezpieczeń cybernetycznych. Alteryx ma również nowego dyrektora ds. klientów oraz finansów.

Nowi członkowie zarządu zamierzają dokonać zmian w niektórych procesach biznesowych firmy, obejmujących przebudowę działu sprzedaży i poprawę zarządzania relacjami z klientami, optymalizację działań operacyjnych oraz dalszy rozwój platformy. Działania podjęte przez nowego prezesa powinny przyczynić się do zwiększenia sprzedaży i zwiększenia marży biznesowej.

Wdrożenie tych pomysłów w perspektywie średnioterminowej ma szansę zakończyć się sukcesem, ponieważ nowy prezes i zespół mają wystarczające doświadczenie i wiedzę, by z powodzeniem wykonać te kroki.

Powód 3: Pewna sytuacja finansowa

Kryzys miał negatywny wpływ na firmy z wielu branż, co skłoniło je do rozpoczęcia redukcji kosztów. Mimo to, Alteryx zdołał pozyskać ponad 850 nowych klientów i zwiększyć swoje przychody. Firma oczekuje, że jej ARR (Roczne Kroczący Przychody) osiągną poziom 492 mln USD-495 mln USD, co stanowi wzrost o 32% lub 33%.

W I-III kwartale 2020 roku marża operacyjna Alteryx wzrosła do 24%, sytuacja finansowa jest stabilna, a obciążenie długiem niskie. Ilość środków płynnych w pełni pokrywa obecny poziom zadłużenia, a spółka generuje również dodatnie przepływy operacyjne.

Firma ma wystarczającą ilość środków w swoim bilansie (723 mln USD) na dalszy rozwój działalności. Ta stabilna pozycja finansowa pomaga Alteryx aktywnie zwiększać swój udział w rynku i utrzymywać wysoki wzrost sprzedaży w perspektywie średnioterminowej.

Jak korzystać z Pomysłu

 1. Kup akcje Alteryx Inc za 114 USD.
 2. Przydziel nie więcej niż 2% kwoty swojego portfela. Aby zbudować zrównoważone portfolio, możesz skorzystać z rekomendacji naszych analityków. 
 3. Sprzedaj akcje, gdy cena wyniesie 150 USD za akcję.

Jak kupić akcje Alteryx Inc?

Jeśli nie masz jeszcze rachunku inwestycyjnego, otwórz go teraz: można to zrobić online, w ciągu zaledwie 10 minut. Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić krótki formularz i zweryfikować swój rachunek.

Po otwarciu rachunku można kupić akcje w jeden z następujących sposobów:

Platforma internetowa Freedom24: W sekcji Web Terminal wpisz w polu wyszukiwania AYX.US (ticker Alteryx Inc na NYSE), a w wynikach wybierz Alteryx Inc. Otwórz bezpieczną sesję w oknie handlowym po prawej stronie, wybierz liczbę akcji, które chcesz kupić, a następnie kliknij Kupno.

Freedom24 iPhone lub Android App: Przejdź do ekranu Cena i kliknij ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu. W wyświetlonym oknie wyszukiwania wpisz AYX.US (ticker Alteryx Inc na NYSE),) i wybierz Alteryx Inc. w wynikach wyszukiwania. Następnie zobaczysz akcje w obserwatorze rynku; dotknij go i przejdź do zakładki Zlecenie w oknie dialogowym, które się pojawi. Określ liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij przycisk Kup.

Kup akcje Alteryx Inc, aby wykorzystać trendy na rynku Big Data!


Kup akcje Alteryx Inc >>


*Oświadczenie: dodatkowe informacje dostępne są na żądanie. Inwestycje w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, czego Klient powinien być świadomy, zapoznając się z treścią Oświadczenia o ponoszonym ryzyku. Opinie i prognozy stanowią naszą własną ocenę, zgodną ze stanem rzeczy w dniu publikowania materiału i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Prowizje, opłaty lub inne koszta mogą obniżyć wyniki finansowe. Przeszłe rezultaty nie są gwarantem przyszłych wyników. Niniejszy materiał nie jest ofertą ani zachętą do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Przedstawione opinie i rekomendacje nie uwzględniają jednostkowych potrzeb, celów i sytuacji Klienta i nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego. Odbiorca tego raportu musi samodzielnie podejmować niezawisłe decyzje dotyczące papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, uwzględnionych w niniejszym dokumencie. Informacje zostały pozyskane ze źródeł, które Freedom Finance Cyprus Ltd. uważa za wiarygodne; jej jednostki stowarzyszone i/lub podmioty zależne (zwane łącznie Freedom Finance) nie gwarantują ich kompletności ani akuratności, z wyjątkiem ujawnień związanych bezpośrednio z Freedom Finance i/lub podmiotom jej zależnych oraz działań między analitykiem a eminentem, będących przedmiotem kwerendy. Wszystkie ceny są orientacyjne na dzień zamknięcia rynku dla omawianych papierów wartościowych, chyba, że wskazano inaczej.