Wybór języka

pl
 • bg

 • cs

 • da

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • hr

 • hu

 • it

 • lt

 • lv

 • nl

 • no

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • sk

 • sl

 • sv

 • tr

 • uk

Polski
 • Български

 • Čeština

 • Danske

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Hrvatski

 • Magyar

 • Italiano

 • Lietuvių

 • Latviešu

 • Nederlands

 • Norsk

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Slovenský

 • Slovenski

 • Svenska

 • Türkçe

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

10 najlepszych spółek UE w portfelu na lata 2020-2021: zalecenia Freedom Finance

Jestem początkujący w inwestowaniu, co powinienem zrobić? W jakie aktywa lub papiery wartościowe powinienem inwestować? Jak utrzymać równowagę pomiędzy ryzykiem a wynagrodzeniem? Jak mogę zarabiać długoterminowo?

W odpowiedzi na te pytania początkujących inwestorów, opublikowaliśmy już wskazówki analityków Freedom Finance dotyczące budowania portfela obejmującego amerykańskie akcje. Po ich opublikowaniu otrzymaliśmy wiele pytań od klientów, którzy wolą inwestować w euro i handlować akcjami spółek z UE.

Tak więc przedstawiamy portfel 10 europejskich akcji o prognozowanej rentowności na poziomie 12,60 % w euro. Portfel ten jest idealny dla początkujących, ale również atrakcyjny dla doświadczonych inwestorów, którzy aktywnie uczestniczą w IPO i wykorzystują pomysły inwestycyjne.

Należy pamiętać, że portfel ten zakłada zainwestowanie 83% wolnego depozytu w akcje. Zalecamy zatrzymanie pozostałych 17% środków na zakup akcji w oparciu o pomysły inwestycyjne i przeprowadzane IPO.

Zainwestuj i zanotuj zysk dzięki naszym rekomendacjom!


SAP

Cena bieżąca: €137
Cena docelowa: €177
Prognozowana zyskowność: 29.20%
Udział w portfelu: 10%

SAP (XETR:SAP.EU) jest jednym z największych niemieckich dostawców oprogramowania w chmurze. SAP dostarcza produkty do zarządzania firmami i interakcji z klientami. Firma ma klientów na całym świecie. W 2020 liczba klientów korporacyjnych wynosiła 14 600, a użytkowników 200 mln. SAP jest liderem na rynku oprogramowania korporacyjnego, baz danych, narzędzi analitycznych, technologii intelektualnych i zarządzania doświadczeniem. Firma jest dość stabilna finansowo, co pozwoliło jej skutecznie przezwyciężyć kryzys COVID-19.

W pierwszym półroczu 2020 przychody spółki wzrosły o 4%, a marża zysku netto wzrosła z 3,70% do 12,80% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Głównymi czynnikami wzrostu jest zwyżka liczby klientów korporacyjnych oraz rozwój sektora popularnych rozwiązań chmurowych. Firma spodziewa się, że do 2023 jej firmy z sektora chmury i oprogramowania osiągną 80% łącznych przychodów. Ponadto, SAP regularnie wypłaca dywidendy, których wysokość stanowi 40% zysku netto.


Kup akcje SAP >>


ASML Holdings

Cena bieżąca: €315
Cena docelowa: €360
Prognozowana zyskowność: 14.30%
Udział w portfelu: 8%

ASML Holding NV(Euronext:ASML.EU), holding z siedzibą w Holandii, jest największym producentem urządzeń do produkcji układów mikroelektronicznych. W szczególności firma zajmuje się produkcją i serwisem systemów urządzeń do litografii półprzewodnikowej. Holding ASML skierowany jest przede wszystkim do krajów Azji, Australii i Pacyfiku (APAC) oraz obu Ameryk.

Rynek półprzewodników jest obiecującym sektorem, który wykazuje znaczne tempo wzrostu i znaczny wzrost zdolności produkcyjnych w branży. Tendencja ta może pomóc ASML Holding w utrzymaniu długoterminowego wzrostu przychodów. ASML Holding jest firmą stabilną finansowo, o niskim zadłużeniu. Według przedstawicieli firmy, zyski mogą wzrosnąć z obecnych 11,80 mld EUR do 15 mld EUR lub 24 mld EUR do 2025, w zależności od różnych scenariuszy rynkowych.

Pomimo obecnego kryzysu w pierwszych sześciu miesiącach roku, spółka odnotowała wyższe przychody (+20%), a marża zysku netto wyniosła 19,80%. ASML Holding regularnie wypłaca dywidendę, która w 2019 roku wyniosła 2,40 euro na akcję. Spółka ogłosiła również, że w latach 2020-2022 wykupi akcje o wartości 6 mld, co również przyczyni się do dalszego wzrostu kursu akcji.


Kup akcje ASML Holding >>


Siemens AG

Cena bieżąca: €118
Cena docelowa: €130
Prognozowana zyskowność: 10.10%
Udział w portfelu: 8%

Siemens AG (XETR: SIE.EU) jest jednym z największych niemieckich koncernów działających w wielu kierunkach. W szczególności firma koncentruje się na produkcji urządzeń energetycznych, elektronicznych, transportowych, sprzętu medycznego oraz świadczeniu specjalistycznych usług w zakresie produkcji i komunikacji.

Ze względu na dywersyfikację obszarów działalności, obecny kryzys nie miał znaczącego wpływu na działalność spółki. Spadek przychodów w niektórych obszarach został częściowo zniwelowany przez wzrost przychodów w innych. Zarząd spółki przeprowadził optymalizację kosztową i był w stanie utrzymać wolne przepływy pieniężne na stabilnym poziomie. Przyszłe wykupy akcji mogą przyczynić się do dalszego wzrostu wartości firmy. Pod koniec września 2020 spółka utworzy nowy dział Siemens Energy poprzez wprowadzenie do notowań publicznych, dzięki czemu spółka uzyska dodatkowe przychody. Ponadto do połowy 2021 Siemens będzie nadal skupował akcje o wartości 500 mln euro.


Kup akcje Siemens AG >>


AstraZeneca

Cena bieżąca: €95
Cena docelowa: €113
Prognozowana zyskowność: 19%
Udział w portfelu: 7%

AstraZeneca (CBOE BZX: ZEG.EU) to holding farmaceutyczny z siedzibą w Wielkiej Brytanii i Szwecji, który koncentruje się na badaniach i produkcji leków. Głównym obszarem działalności AstraZeneca są leki przeciw onkologii i chorobom wewnętrznym. Firma opracowuje również szczepionkę przeciwko COVID-19, współpracując z Uniwersytetem w Oksfordzie. Szczepionka ta jest uważana za jedną z najbardziej obiecujących, a AstraZeneca podpisała już kilka kontraktów na jej dostawę. Całkowita wielkość to ponad 1,10 mld dawek, przy średniej cenie 4$ za dawkę. Realizacja podpisanych kontraktów może zwiększyć roczne przychody spółki o ponad 18%. W pierwszym półroczu 2020 spółka odnotowała dodatnie wyniki finansowe, przy czym zyski wzrosły o 14%, głównie w związku ze wzrostem sprzedaży leków onkologicznych. Skutecznie realizowana jest również strategia spółki polegająca na zwiększaniu sprzedaży nowych leków: w pierwszym półroczu 2020 roku sprzedaż nowych leków stanowiła 50% łącznych przychodów, w porównaniu z 40% w roku poprzednim.


Kup akcje AstraZeneca >>


Allianz SE

Cena bieżąca: €183
Cena docelowa: €200
Prognozowana zyskowność: 9.20%
Udział w portfelu: 8%

Allianz SE (XETR: ALV.EU) jest międzynarodową firmą finansową z siedzibą w Niemczech, jedną z największych korporacji na rynku ubezpieczeń i zarządzania aktywami. Główne kierunki działalności spółki obejmują ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie i zarządzanie aktywami. W okresie pandemii spółka była dość silna finansowo, a przychody w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku spadły tylko o 1,50%, głównie z powodu spadku przychodów z ubezpieczeń na życie (-3,40%). W tym samym czasie przychody z tytułu ubezpieczeń majątkowych i zarządzania aktywami wzrosły odpowiednio o 0,30% i 3%. W czerwcu 2020 nastąpiło stopniowe ożywienie na rynku ubezpieczeń na życie, dzięki czemu w drugim półroczu 2020 spodziewane są dobre wyniki finansowe spółki. Ponadto, Allianz SE spodziewa się sprzedaży portfela aktywów w zakresie ubezpieczeń na życie o wartości 9 mld euro. Wstępna cena szacowana jest na 500 mln euro, co również może wzmocnić kondycję finansową spółki.


Kup akcje Allianz SE >>


Nestle

Cena bieżąca: €90
Cena docelowa: €105
Prognozowana zyskowność: 16.60%
Udział w portfelu: 10%

Nestle (XETR:NESR.EU) jest międzynarodową korporacją z siedzibą w Szwajcarii, która jest znana jako największy producent żywności na świecie. Firma posiada silny model biznesowy oparty na zdywersyfikowanym portfolio obejmującym różne kategorie produktów, lokalizacje i kanały dystrybucji. W pierwszym półroczu 2020 przychody spółki spadły o 9,50% w związku ze sprzedażą wielu spółek zależnych i przeszacowaniem walutowym. W tym samym okresie zysk organiczny wzrósł jednak o 2,80%. Pomimo kryzysu COVID-19, Nestle osiąga dobre wyniki finansowe, a marża operacyjna i zysk netto wynoszą odpowiednio 16,90% i14,30%.

Oczekuje się, że do 2025 firma zreorganizuje swoją działalność w obszarze Waters, skoncentruje się na rozwoju marek wód mineralnych klasy premium i sprzeda większość działalności Nestlé Waters w Ameryce Północnej. Może to mieć pozytywny wpływ na zyski firmy. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym firmie jest fakt, że Nestlé wykupi swoje akcje w ciągu najbliższych trzech lat. W pierwszym półroczu 2020 firmie udało się wydać 4,20 mld CHF z zapowiedzianych 20 mld CHF.


Kup akcje Nestle >>


Unilever

Cena bieżąca: €52
Cena docelowa: €60
Prognozowana zyskowność: 15.30%
Udział w portfelu: 10%

Unilever (Euronext:UNA.EU) jest jednym ze światowych liderów na rynku żywności i chemii gospodarczej. Akcje spółki są tradycyjną bezpieczną przystanią dla inwestorów. Unilever sprzedaje swoje produkty w 190 krajach, a główne segmenty to środki higieny osobistej, żywność, środki czystości i orzeźwiające. Firma pewnie radzi sobie z kryzysem w 2020 roku: w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku jej przychody spadły tylko o 1,60% w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku. Na negatywny wpływ miało jednak przeszacowanie walutowe (-2,50%), podczas gdy realna sprzedaż spadła tylko o 0,10%. Ożywienie gospodarcze przyczyni się do przywrócenia wzrostu przychodów spółki. Marża zysku operacyjnego osiągnęła już 19,80%, a zysk na akcję wzrósł z 1,27 euro do 1,35 euro. W pierwszym półroczu 2020 spółka odnotowała stabilne wolne przepływy pieniężne w wysokości 2,85 mld euro. Akcje Unilever są również atrakcyjne dzięki wypłatom dywidendy, która wynosi 1,64 euro na akcję, czyli 3% rocznie.


Kup akcje Unilever >>


Adidas

Cena bieżąca: €282
Cena docelowa: €315
Prognozowana zyskowność: 11.70%
Udział w portfelu: 8%

Adidas (XETR: ADS.EU) jest jednym z największych międzynarodowych producentów odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych. Firma ta jest jednym z głównych graczy na rynku europejskim i zajmuje drugie miejsce po firmie Nike na całym świecie. W skład Grupy Adidas wchodzi nie tylko marka Adidas, ale również Reebok. Podczas globalnego lockdownu firma musiała zamknąć prawie wszystkie sklepy w regionie Azji, Australii i Pacyfiku, co stanowi 70% wszystkich sklepów Adidasa na świecie. W rezultacie zysk znacząco spadł: w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku przychody spadły o 26,90%, podczas gdy strata operacyjna wyniosła 276 mln euro, a zysk na akcję wyniósł 1,35 euro. Pomimo problemów finansowych, spółka ma jednak do przekazania kilka pozytywnych wiadomości. Na przykład, sprzedaż za pośrednictwem własnej platformy e-commerce wzrosła o 93% i osiągnęła jedną trzecią całkowitej sprzedaży. Od maja Adidas rozpoczął otwieranie swoich sklepów, a do końca czerwca 83% z nich było otwartych, a firma odnotowała wzrost konwersji klientów. Począwszy od drugiego półrocza 2020 roku, zarząd holdingu spodziewa się ożywienia sprzedaży i oczekuje zysku operacyjnego na poziomie 600 mln euro do 700 mln euro w III kwartale 2020 roku. Czynniki te przyczynią się do dalszego rozwoju finansowego spółki oraz do ożywienia kursu akcji.


Kup akcje Adidas >>


Deutsche Börse AG

Cena bieżąca: €151
Cena docelowa: €175
Prognozowana zyskowność: 15.90%
Udział w portfelu: 7%

Deutsche Börse AG (XETR:DB1.EU) jest giełdą papierów wartościowych, która zapewnia inwestorom, instytucjom finansowym i przedsiębiorstwom dostęp do rynków kapitałowych w Europie, obu Amerykach i regionie Azji i Pacyfiku. Działalność spółki obejmuje obrót papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi, usługi rozliczeniowe i powiernicze, itp. W ciągu ostatnich kilku lat przychody spółki znacznie wzrosły, co wynika zarówno ze wzrostu organicznego, jak i z transakcji fuzji i przejęć. Panika COVID-19 na rynkach finansowych okazała się korzystna w przypadku spółki, ponieważ przejściowo wzrosła zmienność i liczba transakcji. Załamanie się rynku doprowadziło do pojawienia się wielu nowych inwestorów, dzięki czemu łączny wolumen obrotu wzrósł średnio o 25% i osiągnął 150 mld euro miesięcznie. W pierwszym półroczu 2020 Deutsche Börse odnotował doskonałe wyniki, zarówno przychody, jak i EBITDA wzrosły o 17%. Tymczasem skorygowany zysk na akcję wyniósł 3,68 euro, co oznacza wzrost o 16% rok do roku. Spółka planuje dalsze utrzymanie obecnego wzrostu organicznego i inwestowanie w nowe technologie. Zarząd Deutsche Börse AG oczekuje pozytywnych wyników finansowych w 2020 roku; rosnące zainteresowanie rynkami finansowymi w warunkach pandemii prowadzi do optymistycznych prognoz dotyczących kursu akcji spółki.

 

Kup akcje Deutsche Börse AG >>


Spotify

Cena bieżąca: €202
Cena docelowa: €270
Prognozowana zyskowność: 33.60%
Udział w portfelu: 14.5%

Spotify (XETR: SPOT.EU) jest jedną z największych usług internetowych, która zapewnia legalny dostęp do muzyki, książek audio i podcastów. W ciągu ostatnich kilku lat firma aktywnie zwiększała liczbę swoich odbiorców: pod koniec czerwca 2020 roku liczba aktywnych użytkowników miesięcznie wynosiła 299 mln, w tym 130 mln z płatnym abonamentem Premium. W II kwartale 2020 roku liczby te wzrosły odpowiednio o 29% i 27% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spółka ma ogromne możliwości poszerzenia grona odbiorców, gdyż potencjalny rynek szacowany jest na 3 mld wypłacalnych użytkowników. Do tej pory firma wykazywała niski zwrot z inwestycji ze względu na dużą wysokość opłat licencyjnych dla właścicieli praw autorskich do muzyki. Przy rosnącej liczbie użytkowników, firma może mieć większy wpływ na negocjacje z właścicielami praw autorskich i zwiększyć marżę swojej działalności. Ostatnio Spotify rozpoczął rozbudowę swojej biblioteki podcastów, przejmując firmy medialne, które działają w tym segmencie. Rozbudowa ta pozwoli Spotify na znaczne zwiększenie przychodów poprzez sprzedaż wysokomarżowych reklam z podcastami. Spotify jest atrakcyjnym aktywem o wysokim potencjale wzrostu, które warto włączyć do swojego portfela.


Kup akcje Spotify >>


Jak kupować akcje

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta inwestycyjnego, otwórz je teraz: można to zrobić online, w ciągu zaledwie 10 minut. Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić krótki formularz i zweryfikować swoje konto.

Po otwarciu konta, możesz kupować akcje na jeden z poniższych sposobów, w zależności od tego, który z nich jest dla Ciebie wygodniejszy:

1. Platforma internetowa Freedom24: W sekcji Web Terminal wpisz ticker spółki w polu wyszukiwania i wybierz z wyników wyszukiwania daną firmę. Otwórz bezpieczną sesję w oknie handlowym po prawej stronie, wybierz liczbę akcji, które chcesz kupić, a następnie kliknij przycisk Kup.

2. Freedom24 iPhone App i Android: Przejdź do ekranu Cena i kliknij ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu. W wyświetlonym oknie wyszukiwania wpisz nazwę firmy i wybierz ją w wynikach wyszukiwania. Następnie zobaczysz akcje w obserwatorze rynku; dotknij go i przejdź do zakładki Zlecenie w wyświetlonym oknie dialogowym. Określ liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij przycisk Kup.

Przeliczanie walut

Wymienione powyżej akcje są przedmiotem obrotu na giełdach europejskich, a ich cena jest denominowana w euro. Jeśli waluta Twojego konta jest inna, musisz przeliczyć swoje środki na EUR. W tym celu należy przejść do strony Platforma WWW > Saldo konta na platformie handlowej lub wybrać opcję Moje portfolio > Wolny depozyt zabezpieczający w Strefie Użytkownika.

Następnie kliknij zielony przycisk Przelicz w pobliżu pola EUR, określ kwotę i potwierdź transakcję.

Możesz również przeliczyć USD na EUR za pośrednictwem aplikacji Freedom24: przejdź do Portfela, wybierz opcję Wymiana walut, określ kwotę i potwierdź transakcję.


*Oświadczenie: dodatkowe informacje dostępne są na żądanie. Inwestycje w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, czego Klient powinien być świadomy, zapoznając się z treścią Oświadczenia o ponoszonym ryzyku. Opinie i prognozy stanowią naszą własną ocenę, zgodną ze stanem rzeczy w dniu publikowania materiału i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Prowizje, opłaty lub inne koszta mogą obniżyć wyniki finansowe. Przeszłe rezultaty nie są gwarantem przyszłych wyników. Niniejszy materiał nie jest ofertą ani zachętą do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Przedstawione opinie i rekomendacje nie uwzględniają jednostkowych potrzeb, celów i sytuacji Klienta i nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego. Odbiorca tego raportu musi samodzielnie podejmować niezawisłe decyzje dotyczące papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, uwzględnionych w niniejszym dokumencie. Informacje zostały pozyskane ze źródeł, które Freedom Finance Cyprus Ltd. uważa za wiarygodne; jej jednostki stowarzyszone i/lub podmioty zależne (zwane łącznie Freedom Finance) nie gwarantują ich kompletności ani akuratności, z wyjątkiem ujawnień związanych bezpośrednio z Freedom Finance i/lub podmiotom jej zależnych oraz działań między analitykiem a eminentem, będących przedmiotem kwerendy. Wszystkie ceny są orientacyjne na dzień zamknięcia rynku dla omawianych papierów wartościowych, chyba, że wskazano inaczej.