Wybór języka

pl
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

Polski
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 11.10.2021

Jak ograniczyć ryzyko podczas korekty rynkowej: 3 ETF-y obligacji korporacyjnych

Jak zmniejszyć negatywną zmienność portfela w czasach zwiększonej zmienności? Jednym ze sposobów jest realokacja środków do obligacji korporacyjnych o wysokim ratingu (inwestycyjnym). W celu dywersyfikacji zalecamy zakup ETF-ów, w skład których wchodzą takie obligacje. Nasi analitycy wybrali trzy największe i najbardziej obiecujące fundusze, które doskonale nadawałyby się do tego celu.

Vanguard Intermediate - Term Corporate Bond ETF

Ticker: VCIT.US.

Indeks: Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y).

Aktualna cena: 94.33 USD.

Aktywa pod zarządzaniem, AUM: 46,38 mld USD.

Współczynnik kosztów: 0,05%.

Liczba akcji w ETF: 2061.

Średnia ważona rentowność do terminu zapadalności: 1,92%.

Średni ważony termin zapadalności: 7,4 roku.

Zmodyfikowany czas trwania: 6,5 roku.

Instrumenty o największej alokacji w ETF-ie:

● Obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych - 1,125% 31-AUG-2028 (0,44%);

● T-Mobile USA Inc - 3,875% 15-APR-2030 (0,4%);

● Bristol-Myers Squibb Company - 3,45% 15-Nov 2027 (0,4%);

● Boeing Company - 5,04% 01-MAY-2027 (0,37%);

● Bank of America Corporation - 3,419% 20-DEC-2028 (0,33%).

Stopa zwrotu ETF od początku roku: -0,97%.

Roczna stopa zwrotu z dywidendy: 2,46%.

Więcej na temat tego funduszu ETF.


iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Ticker: LQD.US.

Indeks: iBoxx USD Liquid Investment Grade Index.

Aktualna cena: 134.44 USD.

Aktywa pod zarządzaniem, AUM: 39,22 mld USD.

Współczynnik kosztów: 0,14%.

Liczba akcji w ETF: 2438.

Średnia ważona rentowność do terminu zapadalności: 2,31%.

Średni ważony termin zapadalności: 13,8 roku.

Zmodyfikowany czas trwania: 9,68 lat.

Instrumenty o największej alokacji w ETF-ie:

● GE Capital International Funding Co - 4,418% 15-NOV-2035 (0,36%);

● Anheuser-Busch Cos. LLC - 4,9% 01-FEB-2046 (0,3%);

● CVS Health Corporation - 5,05% 25-MAR-2048 (0,27%);

● Goldman Sachs Group Inc - 6,75% 01-OCT-2037 (0,21%);

● Wells Fargo & Company - 5,013% 04-APR-2051 (0,2%).

Stopa zwrotu ETF od początku roku: -1,54%.

Roczna stopa zwrotu z dywidendy: 2,34%.

Więcej na temat tego funduszu ETF.


SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Ticker: SPIB.US.

Indeks: Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate.

Aktualna cena: 36.52 USD

Aktywa pod zarządzaniem, AUM: 5,79 mld USD.

Współczynnik kosztów: 0.07%.

Liczba akcji w ETF: 4233.

Średnia ważona rentowność do terminu zapadalności: 1,57%.

Średni ważony termin zapadalności: 5,13 roku.

Zmodyfikowany czas trwania: 4,54 roku.

Instrumenty o największej alokacji w ETF-y:

● Bank of America Corporation - 3,419% 20-DEC-2028 (0,35%);

● Mitsubishi UFJ Financial Group Inc - 3,761% 26-JUL-2023 (0,18%);

● T-Mobile USA Inc - 3,875% 15-APR-2030 (0,17%);

● Citigroup Inc - 3,887% 10-JAN-2028 (0,17%);

● Bank of America Corporation 3.004% 20-DEC-2023 (0,16%).

Rentowność ETF od początku roku: -0,62%.

Roczna stopa zwrotu z dywidendy: 1,63%.

Więcej na temat tego funduszu ETF.


Jak kupować ETF-y?

Jeśli nie masz jeszcze rachunku inwestycyjnego, otwórz go już teraz: można to zrobić online, w ciągu zaledwie 10 minut. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz i zweryfikujesz swoje konto.

Po otwarciu konta możesz kupować ETF-y w jeden z następujących sposobów:

Freedom24 Web Platform: W sekcji Web Terminal w polu wyszukiwania wpisz a w wynikach wybierz odpowiedni ETF. Otwórz bezpieczną sesję w oknie transakcyjnym po prawej stronie, wybierz liczbę papierów wartościowych, które chcesz kupić, i kliknij Kupno.

Freedom24 iPhone lub Android App: Przejdź do ekranu Ceny i wybierz ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu. W oknie wyszukiwania, które się pojawi, wpisz, a następnie wybierz odpowiedni ETF w wynikach. Następnie zobaczysz ETF w oknie obserwatora rynku; kliknij w niego i przejdź do zakładki Zlecenie w oknie dialogowym, które się pojawi. Określ liczbę papierów wartościowych, które chcesz kupić i kliknij Kupno.


Przejdź do platformy Freedom24 >>*Oświadczenie: dodatkowe informacje dostępne są na żądanie. Inwestycje w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, czego Klient powinien być świadomy, zapoznając się z treścią Oświadczenia o ponoszonym ryzyku. Opinie i prognozy stanowią naszą własną ocenę, zgodną ze stanem rzeczy w dniu publikowania materiału i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Prowizje, opłaty lub inne koszta mogą obniżyć wyniki finansowe. Przeszłe rezultaty nie są gwarantem przyszłych wyników. Niniejszy materiał nie jest ofertą ani zachętą do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Przedstawione opinie i rekomendacje nie uwzględniają jednostkowych potrzeb, celów i sytuacji Klienta i nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego. Odbiorca tego raportu musi samodzielnie podejmować niezawisłe decyzje dotyczące papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, uwzględnionych w niniejszym dokumencie. Informacje zostały pozyskane ze źródeł, które Freedom Finance Europe Ltd. uważa za wiarygodne; jej jednostki stowarzyszone i/lub podmioty zależne (zwane łącznie Freedom Finance) nie gwarantują ich kompletności ani akuratności, z wyjątkiem ujawnień związanych bezpośrednio z Freedom Finance Europe Ltd. i/lub podmiotom jej zależnych oraz działań między analitykiem a eminentem, będących przedmiotem kwerendy. Wszystkie ceny są orientacyjne na dzień zamknięcia rynku dla omawianych papierów wartościowych, chyba, że wskazano inaczej. • Źródła informacji

  https://advisors.vanguard.com/investments/products/vcit/vanguard-intermediate-term-corporate-bond-etf#priceanddistributions

  https://www.ishares.com/us/products/239566/ishares-iboxx-investment-grade-corporate-bond-etf?qt=LQD

  https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-intermediate-term-corporate-bond-etf-spib

 • Metodologia oceny rekomendacji zgodnie z Warunkami korzystania z badania rynku