Wybór języka

pl
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

Polski
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 29.10.2021

Jak mądrze inwestować w sektor zielonej energii: 4 najlepsze ETF-y

W połowie września 2021 r. wiele krajów zaczęło borykać się z kryzysem energetycznym, a w październiku sytuacja nadal się pogarsza. Wśród dotkniętych kryzysem są kraje europejskie, Chiny, Indie i Wielka Brytania. W najtrudniejszej sytuacji znajduje się UE, która pozostaje silnie uzależniona od cen gazu i ropy.

Kryzys energetyczny w Europie spowodowany został przez szereg czynników występujących jednocześnie. Najistotniejsze z nich to:

 • przejście na odnawialne i czyste źródła energii oraz stopniowe odchodzenie od źródeł węglowych
 • warunki pogodowe (mroźne zimy i gorące lata)
 • wysoki popyt na LNG z Azji

Konsekwencją tego był ponad dziesięciokrotny wzrost cen gazu. Skok ten odbił się również na innych paliwach: ceny ropy Brent i WTI przekroczyły 80 USD za baryłkę.

Obecna sytuacja wysokich cen energii pochodzącej z węgla będzie zachęcać do dalszego przechodzenia na alternatywne źródła energii, zwłaszcza w krajach dotkniętych tym problemem. Dlatego też znaczne inwestycje będą nadal napływać do "zielonej" i jądrowej energii.

W maju br. nasz zespół analityków już przedstawił kilka funduszy ETF, w skład których wchodzą firmy z sektora energii odnawialnej. Od tego czasu odnotowały one zwroty w wysokości od 10% do 23%. Inwestowanie w te ETFy jest nadal odpowiednie - zobacz poniżej, by uzyskać więcej szczegółów.

Ponadto istnieje ETF obejmujący spółki z sektora energii jądrowej, choć aktywa te są bardziej zmienne i niosą ze sobą większe ryzyko ze względu na niewielką wielkość zarządzanych aktywów i niską dywersyfikację.

iShares Global Clean Energy ETF

Ticker: ICLN.US

Aktualna cena: 24.98USD

Aktywa pod zarządzaniem, AUM: 6,49 mld USD

Stopa dywidendy: 0.71%

Współczynnik kosztów: 0.42%.

Liczba firm w ETF: 77.

Spółki o największej alokacji w ETF-ie:

 • Vestas Wind Systems A/S - 8.19%
 • Orsted - 5.59%
 • Enphase Energy Inc. - 7. 34%
 • Plug Power - 5.48%
 • Consolidated Edison - 5.37%

Największy udział w alokacji według krajów miały USA (35%), Dania (13,8%) i Hiszpania (8,1%).

Największy udział alokacji w podziale na sektory ma sektor Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (47,9%).

Średni wskaźnik P/E dla portfela wynosi 25,8x.

Od początku roku ETF ten ma stopę zwrotu na poziomie (-12,9%).

Więcej o tym ETF-ie można przeczytać w KID.


Invesco Solar ETF

Ticker: TAN.US

Aktualna cena: 95.39 USD

Aktywa pod zarządzaniem, AUM: 3,51 mld USD

Stopa dywidendy: 0.10%

Współczynnik kosztów - 0,69%.

Liczba firm w ETF wynosi 46.

Spółki o największej alokacji w ETF-ie:

 • Enphase Energy Inc. - 10.27%
 • SolarEdge Technologies - 10.95%
 • Sunrun Inc. - 7.26%
 • First Solar Inc. - 7.06%
 • Xinyi Solar Holdings Ltd. - 6.58%

Największe udziały w alokacji według krajów - USA (40,16%), Chiny (17,96%), Izrael (14,53%).

Największe alokacje według sektorów to Technologie elektroniczne (33,13%), Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (27,99%) oraz Produkcja przemysłowa (22,95%).

Średni wskaźnik P/E dla całego portfela wynosi 69,9x.

W skali roku ETF ten ma stopę zwrotu (-8,34%).

Więcej o tym funduszu ETF w KID


First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Ticker: QCLN.US.

Aktualna cena: 74.31 USD.

Aktywa pod zarządzaniem, AUM: 2,86 mld USD

Stopa dywidendy: 0.11%

Współczynnik kosztów - 0,60%

Liczba firm w ETF wynosi 61.

Spółki o największej alokacji w ETF-y:

 • Tesla Inc. - 10.22%
 • NIO Inc. - 7.71%
 • Enphase Energy Inc. - 7.33%
 • Albemarle Corporation - 7.33%
 • ON Semiconductor Corporation - 5.21%

Największe udziały w alokacji według krajów - USA (73,8%), Chiny (14,11%), Izrael (3,95%).

Największe alokacje według sektorów to technologie elektroniczne (33,4%), dobra konsumpcyjne (23,2%) i produkcja przemysłowa (13,7%).

Średni wskaźnik P/E dla portfela wynosi 31,8x.

W skali roku stopa zwrotu ETF-u wynosi 3,35%.

Więcej o tym ETF-ie można przeczytać w KID.


VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF

Ticker: NLR.US

Aktualna cena: 56 USD.

Aktywa pod zarządzaniem, AUM: 30,8 mln USD

Stopa dywidendy:1.93%

Współczynnik kosztów - 0,61%.

Liczba firm w ETF wynosi 26.

Spółki o największej alokacji w ETF-ie:

 • Dominion Energy Inc. - 7. 59%
 • Duke Energy Corporation - 7.54%
 • Exelon Corporation - 6.92%
 • Public Service Enterprise Group Inc. - 6.26%
 • PG&E Corporation - 6.04%

Największy udział w alokacji według krajów - USA (49,61%), Japonia (11,51%), Kanada (8,83%).

Największą alokację sektorową mają spółki użyteczności publicznej (85,78%) oraz minerały nieenergetyczne (14,13%).

Średni wskaźnik P/E dla portfela wynosi 14,97x.

W skali roku stopa zwrotu ETF-u wynosi 14,25%.

Więcej o tym ETF-ie można przeczytać w KID.


Jak kupować ETF-y?

Jeśli nie masz jeszcze rachunku inwestycyjnego, otwórz go już teraz: można to zrobić online, w ciągu zaledwie 10 minut. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz i zweryfikujesz swoje konto.

Po otwarciu konta możesz kupować ETF-y w jeden z następujących sposobów:

Freedom24 Web Platform: W sekcji Web Terminal w polu wyszukiwania wpisz a w wynikach wybierz odpowiedni ETF. Otwórz bezpieczną sesję w oknie transakcyjnym po prawej stronie, wybierz liczbę papierów wartościowych, które chcesz kupić, i kliknij Kupno.

Freedom24 iPhone lub Android App: Przejdź do ekranu Ceny i wybierz ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu. W oknie wyszukiwania, które się pojawi, wpisz, a następnie wybierz odpowiedni ETF w wynikach. Następnie zobaczysz ETF w oknie obserwatora rynku; kliknij w niego i przejdź do zakładki Zlecenie w oknie dialogowym, które się pojawi. Określ liczbę papierów wartościowych, które chcesz kupić i kliknij Kupno.


Przejdź do platformy Freedom24 >>*Oświadczenie: dodatkowe informacje dostępne są na żądanie. Inwestycje w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, czego Klient powinien być świadomy, zapoznając się z treścią Oświadczenia o ponoszonym ryzyku. Opinie i prognozy stanowią naszą własną ocenę, zgodną ze stanem rzeczy w dniu publikowania materiału i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Prowizje, opłaty lub inne koszta mogą obniżyć wyniki finansowe. Przeszłe rezultaty nie są gwarantem przyszłych wyników. Niniejszy materiał nie jest ofertą ani zachętą do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Przedstawione opinie i rekomendacje nie uwzględniają jednostkowych potrzeb, celów i sytuacji Klienta i nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego. Odbiorca tego raportu musi samodzielnie podejmować niezawisłe decyzje dotyczące papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, uwzględnionych w niniejszym dokumencie. Informacje zostały pozyskane ze źródeł, które Freedom Finance Europe Ltd. uważa za wiarygodne; jej jednostki stowarzyszone i/lub podmioty zależne (zwane łącznie Freedom Finance) nie gwarantują ich kompletności ani akuratności, z wyjątkiem ujawnień związanych bezpośrednio z Freedom Finance Europe Ltd. i/lub podmiotom jej zależnych oraz działań między analitykiem a eminentem, będących przedmiotem kwerendy. Wszystkie ceny są orientacyjne na dzień zamknięcia rynku dla omawianych papierów wartościowych, chyba, że wskazano inaczej. • Źródła informacji

  https://www.ishares.com/us/products/239738/ishares-global-clean-energy-etf?qt=ICLN

  https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&ticker=TAN

  https://www.ftportfolios.com/retail/ETF/ETFsummary.aspx?Ticker=QCLN

  https://www.vaneck.com/us/en/investments/uranium-nuclear-energy-etf-nlr/?redirectVE=1&orig=http://www.vaneck.com/index.cfm?cat%3d3192&cGroup=ETF&LN=3-02,3_02&tkr=NLR

 • Metodologia oceny rekomendacji zgodnie z Warunkami korzystania z badania rynku