Wybór języka

pl
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

Polski
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 19.11.2021

Zwróć uwagę na trzy spółki akcyjne o wysokiej stopie zwrotu z dywidendy

Icahn Enterprises

Ticker: IEP.US
Cena wywoławcza: 51 USD
Cena docelowa: 60 USD
Potencjał: 17,6%
Potencjalna stopa zwrotu z dywidendy: 15,2%
Harmonogram: 3-6 miesięcy
Ryzyko: średnie
Wielkość pozycji: 2%.

Firma

Icahn Enterprises L.P., zdywersyfikowana spółka holdingowa, inwestuje poprzez własne spółki zależne w różnych branżach, m.in. takich jak części samochodowe, energia, metale, nieruchomości, farmaceutyki itp. Większościowym udziałowcem jest legendarny inwestor Carl Icahn.

Dlaczego lubimy Icahn Enterprises?

Powód 1: Zróżnicowany portfel

Strategia Icahn Enterprises L.P. jest dość specyficzna. Holding przejmuje niedowartościowane firmy, a następnie usprawnia ich wewnętrzne procesy operacyjne, co zwiększa wartość przedsiębiorstwa. Po osiągnięciu swoich celów, Icahn Enterprises sprzedaje aktywa po lepszej cenie. Dywersyfikacja jest głównym sposobem holdingu na ograniczenie własnego ryzyka. Firma inwestuje zarówno poprzez różne fundusze PE (Private Equity Funds), jak i bezpośrednio nabywa pakiety kontrolne w spółkach. Aktywa w portfelu holdingu są ze sobą luźno skorelowane, dzięki czemu tworzą udaną równowagę w różnych warunkach gospodarczych i zmniejszają negatywny efekt podczas znaczących wstrząsów.

Największe aktywa Icahn Enterprises:

● Icahn Automotive Group (2,54 mld USD);

● Cheniere Energy (1,58 mld USD);

● Occidental Petroleum (1,33 mld USD);

● CVR Energy (1,19 mld USD);

● Newell Brands (0,97 mld USD);

● Bausch Health (0,95 mld USD), itd.

Znaczna część aktywów Icahn Enterprises jest ulokowana w spółkach naftowych i gazowych (Cheniere Energy, Occidental Petroleum, CVR Energy). Jest to pozytywny moment dla holdingu w obliczu obecnego kryzysu energetycznego i wysokich cen surowców energetycznych.

Powód 2: Poprawa wyników operacyjnych w większości segmentów działalności

Większość linii biznesowych w portfelu Icahn Enterprises znalazła się w trudnej sytuacji w związku z pandemią COVID-19. Jednak wielu spółkom holdingu udało się wyjść z kryzysu i wykazać wzrost sprzedaży oraz zwiększenie marż. Najbardziej pozytywną dynamikę wykazały energetyka, motoryzacja i metalurgia. Od początku 2021 roku łączne przychody wszystkich spółek z portfela holdingu wyniosły 9,02 mld USD wobec 3,37 mld USD rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA przypadający na Icahn Enterprises wyniósł 715 mln USD; w 2020 strata na tym parametrze wyniosła 1,16 mld USD. Ponadto łączna strata netto Icahn Enterprises zmniejszyła się z 1,8 mld USD do 122 mln USD.

Dodatnią dynamikę wykazały nie tylko poszczególne spółki, ale także fundusze PE, w które inwestuje holding: od początku roku ich skumulowana stopa zwrotu wyniosła 8,8%.

Od początku 2021 r. wartość aktywów netto (NAV) portfela holdingu wzrosła z 3,56 mld USD do 5,37 mld USD (+50,84%), częściowo dzięki zmianom wartości godziwej nieruchomości należących do segmentu motoryzacyjnego.

Pomimo wyższego poziomu zadłużenia, holding utrzymuje stabilną sytuację finansową. Jego skonsolidowane zadłużenie wynosi 7,7 mld USD, a gotówka i jej ekwiwalenty to 3,69 mld USD. Icahn Enterprises nie ma problemów z płynnością finansową: w II i III kwartale FCF (wolne przepływy pieniężne) wyniosły odpowiednio 76 mln USD i 349 mln USD.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dywidenda z holdingu pozostanie na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że stopa dywidendy dla akcjonariuszy będzie dwucyfrowa.

Jak skorzystać z tego pomysłu?

 1. Kup akcje po 51 USD.
 2. Przeznacz nie więcej niż 2% swojego portfela na zakupy. Dla zrównoważonego portfela, możesz skorzystać z rekomendacji naszych analityków.
 3. Sprzedaj, gdy cena osiągnie 60 USD.


Kup akcje Enterprises >>


Park Hotels & Resorts

Ticker: PK.US
Cena wejścia: 19 USD
Cena docelowa: 25 USD
Potencjał: 31,6%.
Potencjalna stopa zwrotu z dywidendy: 9,3%
Harmonogram: 3-6 miesięcy
Ryzyko: średnie
Wielkość pozycji: 2%.

Firma

Park Hotels & Resorts Inc. jest spółką typu REIT (residential real estate investment trust). Jej imponujące portfolio składa się z 48 hoteli i kurortów z ponad 27,9 tys. pokoi; zlokalizowane są one w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. W skład funduszu wchodzi wiele marek: DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hampton by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, JW Marriott i inne.

Dlaczego lubimy Park Hotels & Resorts?

Powód 1: Poprawa wskaźników operacyjnych

W ubiegłym roku branża hotelarska najbardziej odczuła negatywne skutki wprowadzenia blokady, ale począwszy od 2021 roku sytuacja zaczęła się stopniowo poprawiać. Sprzyjało temu zarówno wznowienie działalności hotelowej, jak i ożywienie zainteresowania turystyką krajową i zagraniczną. Na koniec III kwartału 2021 roku tylko 2 z 48 hoteli Park Hotels & Resorts były zawieszone, natomiast wznowienie ich działalności przewidywane jest na IV kwartał 2021 roku i I kwartał 2022 roku.

Ożywienie popytu na usługi hotelarskie można prześledzić na podstawie następujących wskaźników operacyjnych:

1. RevPAR (Revenue Per Available Room) wzrósł o 53,7% rok do roku. W ciągu 9 miesięcy 2021 roku średni RevPAR wyniósł 75,32 USD wobec 48,99 USD w 2020 roku. Ponadto, w tym roku wskaźnik ten wykazuje pozytywny trend z kwartału na kwartał: podczas gdy w I kwartale 2021 roku RevPAR wynosił 41,32 USD, w III kwartale osiągnął wartość 105,48 USD. Mimo to, pozostaje znacząca różnica w stosunku do osiągnięć sprzed kryzysu: w 2019 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 181,8 USD.

2. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku wskaźnika obłożenia. Średnie obłożenie wzrosło z 20,5% w 2020 r. do 40,1% w ciągu 9 miesięcy 2021 r., przy czym w III kwartale 2021 r. wskaźnik ten osiągnął 51,3%. Pozostaje jednak znacząca różnica w stosunku do średniego wskaźnika obłożenia z 2019 roku: przed kryzysem wskaźnik ten wynosił 82%.

3. ADR (Average Daily Rate), który odzwierciedla średni przychód z jednego pokoju, odnotował najszybszy wzrost. Wśród czynników wzrostu chcielibyśmy zwrócić uwagę na wzrost popytu na usługi hotelowe oraz pojawienie się inflacji. W efekcie wskaźnik ten wzrósł od I do III kwartału 2021 roku o 32% do poziomu 205,56 USD. Dla porównania, średnioroczne ADR w 2019 wyniosło 221,83 USD.

Park Hotels & Resorts zdołał bez większych problemów przejść przez najtrudniejszą fazę kryzysu i dostosować swoją działalność do panujących warunków. Dodatnia dynamika kluczowych wskaźników pozwala wierzyć, że w ciągu kilku lat fundusz w pełni powróci do poziomu przychodów i marż sprzed kryzysu.

Powód 2: Kondycja finansowa

Od początku 2021 roku Park Hotels & Resorts odnotował za trzy kwartały przychód w wysokości 859 mln USD w porównaniu do 484 mln USD rok wcześniej. W tym samym okresie skorygowana EBITDA była na poziomie 94 mln USD, a strata netto wyniosła 387 mln USD. W 2020 roku straty na tych wskaźnikach wyniosły odpowiednio 93 mln USD i 1,22 mld USD. Innymi słowy, Park Hotels & Resorts był w stanie znacząco poprawić swoje wyniki finansowe. W szczególności zwracamy tu uwagę na osiągnięcie od początku roku dodatniej marży EBITDA na poziomie 10,9%. Nadal jednak pozostaje znacząca różnica w stosunku do poziomu sprzed kryzysu, który wynosił 29,4%.

Park Hotels & Resorts stopniowo poprawia również sytuację w zakresie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. W ujęciu rok do roku, wypływy skorygowanego FFO wyniosły 146 mln USD, ale wpływy w III kwartale 2021 roku wyniosły 5 mln USD. Dla porównania, w tym samym okresie 2020 roku wypływy wyniosły 264 mln USD.

W ramach optymalizacji działalności w ciągu roku, fundusz pozbył się części nierentownych aktywów, sprzedając 5 obiektów (łączna liczba pokoi - 1,04 tys.). Łączna wielkość transakcji wyniosła 476,6 mln USD. Dzięki temu Park Hotels & Resorts zmniejszył swoje zadłużenie. Na koniec ubiegłego roku dług netto wynosił 4,4 mld USD, a wskaźnik Net Debt/Adjusted EBITDA kształtował się na poziomie 5,24x. W trzecim kwartale 2021 roku wskaźniki te spadły odpowiednio do 4,09 mld USD i 4,88x.

Do pozytywnych faktów należą również:

● ponad połowa pożyczek zostanie spłacona po 2025;

● Firma posiada obecnie w swoim bilansie 772 mln USD środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

Park Hotels & Resorts może być zatem doskonałym aktywem ze względu na coraz lepsze wyniki operacyjne i finansowe: emitent nie tylko generuje wysokie dochody z dywidendy, ale również wykazuje wzrost wartości dla akcjonariuszy.

Jak skorzystać z tego pomysłu?

 1. Kup akcje po 19 USD.
 2. Przeznacz nie więcej niż 2% swojego portfela na zakupy. Dla zrównoważonego portfela, możesz skorzystać z rekomendacji of naszych analityków.
 3. Sprzedaj, gdy cena osiągnie 25 USD.


Kup akcje Park Hotels & Resorts Inc.>>Enbridge Inc.

Ticker: ENB.US
Cena wejścia: 39,5 USD
Cena docelowa: 50 USD
Potencjał: 26,6%
Potencjalna stopa zwrotu z dywidendy: 6,6%
Harmonogram: 12 miesięcy
Ryzyko: średnie
Wielkość pozycji: 2%.

Firma

Portfel aktywów kanadyjskiej spółki Enbridge Inc. składa się z dużych projektów infrastrukturalnych w sektorze energetycznym. Główne z nich: sieć rurociągów do ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, projekty związane z energią odnawialną, itp.

Działalność Spółki podzielona jest na pięć segmentów:

● tranzyt ropy naftowej i produktów naftowych przez sieć rurociągów;

● tranzyt gazu;

● dystrybucja gazu do odbiorców;

● wytwarzanie zielonej energi;

● dystrybucja energii do konsumentów.

Dlaczego lubimy Enbridge?

W kwietniu 2021 roku nasz zespół prezentował już pomysł na akcje Enbridge. Rekomendacja zakończyła się sukcesem: w ciągu sześciu miesięcy cena waloru zmieniła się o 11,2%, a dodatkowo wypłacono dywidendę w wysokości 2,02 USD za akcję, co przyniosło dodatkowy zysk w wysokości 5,5%. W rezultacie, całkowita stopa zwrotu z inwestycji wyniosła 16,7% za 6 miesięcy.

W obecnym otoczeniu nasz zespół analityków nadal pozytywnie ocenia spółkę Enbridge. Poniżej przedstawiamy główne powody, dla których spółka będzie utrzymywać stabilne wypłaty dywidendy, a jej kapitalizacja będzie wykazywać umiarkowany wzrost w średnim terminie.

Powód 1: stabilna działalność

Główną zaletą Enbridge jest stabilność, dzięki której firma z powodzeniem przezwyciężyła niedawny kryzys gospodarczy. Stabilność tę wspierają dwa czynniki:

● Istnienie monopolu. Transport zasobów ropy i gazu będzie nadal istotny, zwłaszcza w kontekście rosnących cen. Głównymi beneficjentami obecnej sytuacji są firmy będące właścicielami sieci rurociągów. Enbridge jest najbardziej konkurencyjna w swoim sektorze, gdyż oferuje niskie koszty tranzytu, a jednocześnie posiada jedną z najbardziej rozbudowanych sieci.

Biurokracja w Kanadzie utrudnia uzyskiwanie pozwoleń na budowę nowych rurociągów i stwarza istotne bariery wejścia na rynek dla nowych podmiotów. Dzięki temu firmie Enbridge nie grozi obniżenie marży z powodu zwiększonej konkurencji.

Dodatkowo popyt na usługi tranzytu produktów naftowych świadczone przez Enbridge utrzymuje się na wysokim poziomie ze względu na lokalizację rurociągu tej firmy: łączy on kompleksy wydobywcze ropy naftowej z rafineriami wybudowanymi wzdłuż Zatoki Meksykańskiej. Rafinerie te najlepiej radzą sobie z ciężką i tanią ropą, a przestawienie się na inne gatunki "czarnego złota" nie byłoby dla nich efektywne.

● Długoterminowe kontrakty z ustalonymi taryfami. Działalność Enbridge w zakresie przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej jest silnie regulowana przez rząd, a kontrakty długoterminowe, a co za tym idzie, stosunkowo stabilne przepływy pieniężne. Taryfy za usługi są uzgadniane z Kanadyjskim Stowarzyszeniem Producentów Ropy Naftowej i kontrolowane przez lokalnego regulatora (Canada Energy Regulator). Warto zauważyć, że sieć dystrybucyjna i rurociąg Mainline są obsługiwane przez kontrakty Take-or-Pay: w ramach takich kontraktów odbiorca jest karany, jeśli nie wykorzystuje zakontraktowanej mocy. Dzięki takiemu podejściu tylko 2% przepływów pieniężnych Enbridge jest bezpośrednio uzależnione od cen surowców.

Dzięki temu Enbridge może generować stabilne prognozowane przepływy pieniężne, które spółka planuje przeznaczać na dywidendy dla akcjonariuszy oraz inwestować w nowe projekty.

Powód 2: Rozwój nowych projektów i inwestycji w energię odnawialną

Enbridge intensywnie rozbudowuje i modernizuje swoje aktywa. Obejmuje to modernizację zakładów energetycznych oraz rurociągów gazowych i naftowych, a także budowę dodatkowych projektów związanych z energią odnawialną. Firma planuje przeznaczyć na ten program 17 mld CAD do 2023 roku. Do końca 2021 roku, Enbridge ma nadzieję zrealizować 10 miliardów CAD.

Według szacunków zarządu, po wypłacie dywidendy Enbridge będzie dysponować 5-6 mld CAD (3,9-4,7 mld USD) dostępnych przepływów pieniężnych, które zostaną wykorzystane do dalszego zwiększania wartości dla akcjonariuszy. Z tej kwoty około 3-4 mld CAD (2,4-3,1 mld USD) zostaną przeznaczone na sfinansowanie programu ekologicznego.

Dodatkowo Enbridge planuje rozbudowę swojego portfela projektów związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej. Firma buduje morskie farmy wiatrowe w Europie: Saint Nazaire (2022), Fécamp (2023) i Calvados (2024); realizuje 4 nowe farmy słoneczne o łącznej wartości inwestycji 0,5 mld CAD. Firma planuje jednak budowę kolejnych 10-15 elektrowni słonecznych. Realizacja tych projektów przyczyni się do stopniowego przechodzenia na zieloną energię i dywersyfikacji portfela aktywów.

Dzięki długoterminowemu programowi inwestycyjnemu firma planuje zwiększyć EBITDA o ponad 2 mld CAD do 2023 roku, co będzie wspierać dalszy wzrost wypłaty dywidendy i wartości firmy.

Powód 3: kondycja finansowa

Od początku 2021 przychody Enbridge wzrosły o 18,8% do 34,5 mld CAD. W tym samym czasie skorygowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 10,3 mld CAD, co oznacza wzrost o 2,4%. Skorygowany przychód wzrósł znacząco do 4,35 mld CAD w porównaniu do 1,52 mld CAD rok wcześniej. Wskaźnik DCF na akcję wyniósł 3,73 CAD. Zarząd oczekuje, że w tym roku Adj EBITDA znajdzie się w przedziale 13,9-14,3 mld CAD, a DCF na akcję w przedziale 4,7-5 CAD.

Enbridge pozostaje silnie zadłużony, z długiem 70,9 mld CAD i gotówką 451 mln CAD w bilansie. Obecny poziom zadłużenia/EBITDA wynosi 4,9x i mieści się w docelowym przedziale 4,5x - 5,0x. Zdaniem zarządu, taka dźwignia finansowa jest więc dla Enbridge komfortowa. Ponadto, spółka posiada rating inwestycyjny na poziomie BBB+.

Oprócz zwiększenia dywidendy, planowany jest skup akcji własnych o wartości 2 mld CAD, co również zwiększy wartość walorów. Obecnie akcje Enbridge wyglądają na niedowartościowane na podstawie wskaźników mnożnikowych, w szczególności P/FCF: EV/S - 2,4x, EV/EBITDA - 15,1x, PE - 17,8x.

W listopadzie kilka firm inwestycyjnych podniosło swoje wyceny dla akcji Enbridge:

● Grupa UBS - 54 CAD;

● National Bankshares - 54 CAD;

● Royal Bank of Canada - 54 CAD;

● Tudor Pickering - 54 CAD;

● T.D. Securities - 57 CAD.


Kup akcje Enbridge Inc. >>

Jak skorzystać z tego pomysłu?

 1. Kup akcje po 55,5 USD
 2. Przeznacz nie więcej niż 2% swojego portfela na ten. Możesz skorzystać z zaleceń naszych analityków aby stworzyć zrównoważony portfel.
 3. Sprzedaj, gdy cena osiągnie 70 USD.

Jak kupić akcje?

Jeśli nie masz jeszcze rachunku inwestycyjnego, otwórz go już teraz: można to zrobić online, w ciągu zaledwie 10 minut. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz i zweryfikujesz swoje konto.

Po otwarciu rachunku możesz kupić akcje w jeden z następujących sposobów:

Freedom24 Web Platform: W sekcji Web Terminal wpisz wpisz TWTR.US (ticker O Twitter Inc. na NYSE) w polu wyszukiwania, a w wynikach wybierz O Twitter Inc. Otwórz bezpieczną sesję w oknie transakcyjnym po prawej stronie, wybierz liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij Kup.

Freedom24 iPhone lub Android App: App: Przejdź do ekranu Cena i ikony wyszukiwania w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wyszukiwania, które się pojawi, wpisz TWTR.US (ticker O Twitter Inc. na NYSE) i wybierz O Twitter Inc. w wynikach. Następnie zobaczysz akcję w oknie obserwatora rynku; dotknij je i przejdź do karty Zlecenie w oknie dialogowym, które się pojawi. Określ liczbę akcji, które chcesz kupić i kliknij przycisk Kup.


*Oświadczenie: dodatkowe informacje dostępne są na żądanie. Inwestycje w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, czego Klient powinien być świadomy, zapoznając się z treścią Oświadczenia o ponoszonym ryzyku. Opinie i prognozy stanowią naszą własną ocenę, zgodną ze stanem rzeczy w dniu publikowania materiału i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Prowizje, opłaty lub inne koszta mogą obniżyć wyniki finansowe. Przeszłe rezultaty nie są gwarantem przyszłych wyników. Niniejszy materiał nie jest ofertą ani zachętą do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Przedstawione opinie i rekomendacje nie uwzględniają jednostkowych potrzeb, celów i sytuacji Klienta i nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego. Odbiorca tego raportu musi samodzielnie podejmować niezawisłe decyzje dotyczące papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, uwzględnionych w niniejszym dokumencie. Informacje zostały pozyskane ze źródeł, które Freedom Finance Europe Ltd. uważa za wiarygodne; jej jednostki stowarzyszone i/lub podmioty zależne (zwane łącznie Freedom Finance) nie gwarantują ich kompletności ani akuratności, z wyjątkiem ujawnień związanych bezpośrednio z Freedom Finance Europe Ltd. i/lub podmiotom jej zależnych oraz działań między analitykiem a eminentem, będących przedmiotem kwerendy. Wszystkie ceny są orientacyjne na dzień zamknięcia rynku dla omawianych papierów wartościowych, chyba, że wskazano inaczej.