Wybór języka

pl
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

Polski
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

 • Strona główna
 • FAQ
 • Co się stanie, jeśli Freedom Finance Europe zbankrutuje i/lub zostanie postawiony w stan likwidacji?

Co się stanie, jeśli Freedom Finance Europe zbankrutuje i/lub zostanie postawiony w stan likwidacji?

Jest to bardzo mało prawdopodobne. Freedom Finance Europe Ltd jest spółką zależną Freedom Holding Corp. ($FRHC), która jest notowana na NASDAQ. Jesteśmy również regulowanym przez UE brokerem z zarejestrowanym agentem w Niemczech. Tak więc, Freedom Finance Europe Ltd jest regulowany przez trzy organy: Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin) oraz amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Przy takim stopniu regulacji, jest nie do pomyślenia, aby nasza firma dopuściła się jakichkolwiek naruszeń, które mogłyby potencjalnie doprowadzić do bankructwa.

Jeśli jednak nadal teoretycznie przyznamy, że taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, można oprzeć się na konkretnej polityce utrzymywanej przez prawo UE w odniesieniu do środków klienta w przypadku bankructwa. Zgodnie z 87(I)/2017 oraz DI87-07, każdy broker z siedzibą w UE musi być członkiem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów (ICF). W przypadku, gdy firma zbankrutuje lub zostanie zlikwidowana, jej klienci mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie z Funduszu, aktywa każdego klienta są ubezpieczone na kwotę 20.000 euro. Poza tym, gdy firma zbankrutuje, regulatorzy przydzielą zarządzającego aktywami, po czym klienci będą mogli zażądać przeniesienia swoich aktywów na inne konta.

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Usług Brokerskich, która jest opublikowana na naszej stronie internetowej.