Wybór języka

pl
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

Polski
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Jak wziąć udział w pierwszej ofercie publicznej?

Aby wziąć udział w IPO, należy otworzyć rachunek inwestycyjny we Freedom Finance. Ponieważ przejście kontroli zgodności podczas otwierania i doładowywania konta zajmuje trochę czasu, zachęcamy do zrobienia tego z wyprzedzeniem. W przeciwnym razie, istnieje ryzyko, że nie spełnisz wymogów czasowych, związanych ze składaniem wniosku — dokładna data oferty publicznej zostanie ogłoszona na kilka dni przed wypuszczeniem akcji w obieg.

Krok 1. Otwarcie konta

Zgodnie z wymogami prawnymi, aby złożyć wniosek o otwarcie konta, należy przygotować:

 1. Skan dokumentu tożsamości
 2. Skan dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkaniai
 3. Numer podatnika w kraju rezydencji podatkoweji

Wprowadź swoje dane osobowe w kwestionariuszu, prześlij dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość i uzupełnij swój profil ekonomiczny. Informacje te musimy uzyskać zgodnie z prawem europejskim. Następnie umowę podpisać możesz za pośrednictwem SMS-a. Wszystko odbywa się zdalnie i zajmuje około 15-20 minut.

Zazwyczaj weryfikujemy wnioski w ciągu 15 minut. Po weryfikacji danych, możemy aktywować Twoje konto i otworzyć rachunek osobisty, o czym powiadomimy Cię w wiadomości e-mail.


Rozpocznij otwieranie konta >>


Krok 2. Doładowanie konta

Minimalna suma dostępnych na rachunku inwestycyjnym środków, umożliwiająca udział w IPO, wynosi 2000 USD. Zasil swoje konto w wygodny sposób: przelewem lub kartą. Aby to zrobić, kliknij niebieski przycisk „Doładuj konto” w górnym menu lub przejdź do sekcji „Zlecenia/Środki” na Obszare Członkowskom klienta.

2.1 Doładowanie przelewem bankowym

W ten sposób możesz przelać euro lub dolary na rachunek inwestycyjny. Szczegółowe informacje o rachunku w walucie, która Cię interesować znaleźć można w sekcji „Zlecenia/Środki”:


Przelej żądaną kwotę, używając podanych wyżej danych, koniecznych do wykonania przelewu, w oddziale swojego banku lub samodzielnie, za pośrednictwem bankowości internetowej. Może tu zostać naliczona prowizja banku wysyłającego lub banku korespondenta.

Dokonując przelewu, bank może wymagać potwierdzenia otwarcia rachunku inwestycyjnego. Przedstaw do jego informacji potwierdzenie, które otrzymałeś mailem natychmiast po otwarciu konta.

Pieniądze zostaną przelane w ciągu jednego dnia bankowego, jeśli limit startowy nie zostanie przekroczony.

Limit startowy

Jeśli przelejesz na rachunek inwestycyjny kwotę przekraczającą równowartość 50 000 euro, musisz przedstawić dowód ich pochodzenia. Poświadczane jest ono za pośrednictwem jednego lub kilku z niżej wymienionych dokumentów:

 1. Świadectwo podatkowe — oryginał lub poświadczona notarialnie kopia;
 2. Ostatnie oświadczenie majątkowe i życiorys — oryginał lub uwierzytelniony odpis;
 3. Pisemne potwierdzenie rocznego wynagrodzenia, podpisane przez pracodawcę;
 4. Dla indywidualnych przedsiębiorców — najnowsze sprawozdanie finansowe;
 5. Jeśli otrzymujesz dochód pasywny — raport o dochodach z akcji lub wyciąg z banku europejskiego;
 6. Jeżeli posiadasz udziały w przedsiębiorstwie — potwierdzenie otrzymania dywidendy;
 7. Jeśli prowadzisz inwestycje — zestawienie zysków od europejskiego brokera lub firmy inwestycyjnej;
 8. Sprzedaż nieruchomości, firmy lub innych aktywów — oryginał lub poświadczona notarialnie kopia;
 9. Pisemne potwierdzenie sprzedaży, podpisane przez prawnika lub notariusza, powiernika lub wykonawcę;
 10. Testament lub akt darowizny — oryginał lub uwierzytelniony odpis;
 11. Pisemne potwierdzenie sukcesji, podpisane przez prawnika, pełnomocnika, powiernika lub wykonawcę.

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język angielski, a kopie poświadczone przez notariusza, audytora lub prawnika. Dokumenty z krajów spoza Unii Europejskiej mogą wymagać apostilizacji.

Audyt zgodności trwa zwykle 1 dzień roboczy, z zastrzeżeniem terminowego złożenia wymaganych dokumentów. Natychmiast po jego zakończeniu, przelane środki pojawią się na Twoim koncie.

2.2 Zasilenie karty kredytowej

W ten sposób możesz zasilić swoje konto tylko w euro. Aby uzupełnić swoje konto za pomocą karty kredytowej, wybierz odpowiednią pozycję menu w sekcji „Zlecenia/Środki”:


Pieniądze zostaną przelane natychmiast. Jednakże, w opisanych poniżej przypadkach, nie będziesz mógł wypłacić środków otrzymanych na konto, dopóki nie przedstawisz dowodów na:

 1. Przekroczenie początkowego limitu 50 000 euro. Konieczne jest dostarczenie dokumentów z punktu 2.1, w celu potwierdzenia pochodzenia funduszy.
 2. Niezgodność danych posiadacza karty z danymi, na których zarejestrowane jest konto. W takim przypadku konieczne jest potwierdzenie fizycznej dostępności karty. Przedstaw zdjęcie, na którym odczytywane są pierwsze i ostatnie cztery cyfry numeru karty oraz nazwisko jego właściciela. Ze względów bezpieczeństwa reszta danych musi zostać zamazana:


Krok 3. Przelicz na dolary

Akcje na giełdach amerykańskich są wyceniane w dolarach amerykańskich, a nasz system transakcyjny nie przelicza automatycznie waluty. Jeśli uzupełniasz swoje konto w euro, należy wymienić środki na dolary. Wcześniej należy jednak otworzyć sesję bezpieczeństwa. 

Sesja bezpieczeństwa

Aby chronić konto przed nieautoryzowanym dostępem, większość zamówień na Twoim koncie jest zablokowana. Kliknij przycisk „Otwórz sesję giełdową” i wybierz opcję „Otwórz hasłem otrzymanym w SMS-ie”. Wiadomość z jednorazowym hasłem zostanie wysłana pod numer telefonu podany podczas rejestracji. Wprowadź sześciocyfrowy kod potwierdzający z SMS-a w odpowiednim polu i otwórz sesję:


W otwartej sesji bezpieczeństwa możesz zamówić dodatkowe metody autoryzacji — token lub elektroniczny podpis cyfrowy. Przejdź do odpowiedniej pozycji menu w sekcji „Zlecenia/Bezpieczeństwo” i postępuj zgodnie z podanymi tam instrukcjami. 

Konwersja

Po otwarciu sesji, przejdź do sekcji „Do handlu/Saldo konta” i kliknij zielony przycisk „Wymień”, a następnie zaznacz pole „Dolar amerykański”:


Wskaż kwotę do wymiany w okienku, które zaraz otworzysz i potwierdź zakup:


Prowizja za uzupełnienie depozytu zabezpieczającego

Jeśli na koncie znajduje się wystarczająca kwota w euro, możesz złożyć wniosek o udział w ofercie publicznej bez konwersji na dolary. W takim przypadku zamówienie zostanie zrealizowane w ramach dostępnego limitu, a bilans rachunku inwestycyjnego w dolarach będzie ujemny. Za korzystanie z usługi zabezpieczenia depozytu zabezpieczającego, zgodnie z planem taryfowym, pobierana jest opłata (12% rocznie).

Aby prowizja przestała być naliczana, musisz zlikwidować ujemny stan konta w dolarach — dokonać konwersji walutowej lub uzupełnić konto w dolarach przelewem bankowym. 

Krok 4. Złożenie wniosku o udział w IPO

Na Obszare Członkowskom klienta złóż zamówienie na zakup papierów wartościowych emitenta („Polecenia handlowe/Udział w IPO”) na żądaną kwotę, wybierając symbol giełdowy firmy. Przed zamknięciem książki przesłane zamówienie może zostać odwołane. W momencie zamknięcia ksiąg - pierwszego dnia przed rozpoczęciem obrotu giełdowego — wskazana kwota zostanie zablokowana na rachunku. 

Prowizja brokerska

Opłata za udział w IPO zależy od środków, dostępnych na rachunku inwestycyjnym na dzień przed IPO. Kwota aktywów składa się z sumy środków pieniężnych i wartości papierów wartościowych wycenianych na rynku (NAV).

 • Jeśli aktywa są niższe niż 20 000 USD, prowizja wyniesie 5% kwoty transakcji
 • Jeśli suma aktywów waha się od 20 000 USD do 49 999 USD — prowizja wyniesie 4% kwoty transakcji
 • Jeśli suma aktywów przekracza 50 000 USD — prowizja wyniesie 3% kwoty transakcji

Alokacja

Rzeczywista liczba akcji zakupionych podczas pierwszej oferty publicznej zależy od podaży i popytu. Nadrzędny gwarant emisji zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji wniosków zbiorowych. Nie gwarantujemy ani nie mamy żadneej możliwości wpływu na proces alokacji, a cały otrzymany wolumen akcji dzielimy proporcjonalnie między klientów.

Oczywiście zapłacisz tylko za faktycznie zakupiony papier. Pozostałe pieniądze zostaną zwrócone na Twoje konto.

Krok 5. Rozpoczęcie obrotu

Wraz z rozpoczęciem publicznego obrotu na giełdzie, zakupione papiery wartościowe pojawią się na rachunku, jednak na koncie pojawi się też Lock Up — 93-dniowy okres zakazu sprzedaży. Nie możesz wtedy sprzedawać akcji, ale możesz śledzić ich rzeczywistą wartość i wskaźniki wzrostu na swoim koncie osobistym i w terminalu handlowym.


Kontrakt terminowy

Możesz ustalić bieżącą cenę akcji w okresie blokady dla części lub pełnej kwoty zakupionych papierów wartościowych. W takim przypadku wskazany wolumen zostanie automatycznie sprzedany po upływie tego okresu, a wpływy zostaną zaksięgowane na koncie.

Należy pamiętać, że kontrakt terminowy jest sprzedawany ze zniżką od bieżącej wartości papierów wartościowych. Zależy to od ceny opcji na zakup akcji i wynosi zwykle 10-15%, czasem więcej lub mniej. Dokładna wielkość rabatu dla określonego papieru dostępna jest przed złożeniem zamówienia. Nie można anulować zamówienia sprzedaży kontraktu terminowego.

Na Obszare Członkowskom klienta (Polecenia handlowe/ Sprzedaż kontraktów terminowych na IPO) wskaż liczbę akcji, jaką chcesz sprzedać i potwierdź operację:


Krok 6. Zamknięcie transakcji

Po upływie okresu blokady możesz zarządzać akcjami według własnego uznania — pozostawić je w portfelu lub sprzedać. Można to zrobić na swoim koncie, klikając przycisk „Sprzedaj”, obok nazwy papieru wartościowego. W takim przypadku pobierana jest prowizja w wysokości 0,5% kwoty transakcji sprzedaży.


Przeniesienie akcji do innego depozytariusza

Możesz również wycofać akcje do innego depozytu, otwartego na Twoje nazwisko. Przygotuj certyfikat dostępności konta i złóż zamówienie na przeniesienie papierów wartościowych w sekcji „Zlecenia/Ustawienia konta”:


Masz pytania? Zadzwoń pod numer +357 25 257787 lub wyślij e-mail na adres [email protected].

Zrób pierwszy krok do udanej inwestycji — otwórz rachunek inwestycyjny z Freedom Finance Europe!

Rozpocznij otwieranie konta >>