Wybór języka

pl
 • bg

 • cs

 • da

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • hr

 • hu

 • it

 • lt

 • lv

 • nl

 • no

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • sk

 • sl

 • sv

 • tr

 • uk

Polski
 • Български

 • Čeština

 • Danske

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Hrvatski

 • Magyar

 • Italiano

 • Lietuvių

 • Latviešu

 • Nederlands

 • Norsk

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Slovenský

 • Slovenski

 • Svenska

 • Türkçe

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Czym jest SWIFT?

Niemal każdy obywatel naszego kraju korzysta z usług wybranego przez siebie banku. Dokonując transakcji, wysyłając przelew, czy płacąc za usługi, prawie nigdy nie zastanawiamy się, jak to wszystko działa. Skąd się bierze i na jakich zasadach funkcjonuje ten unikatowy kod, który umożliwia nam wybór spośród milionów produktów i w końcu prowadzi do sfinalizowania transakcji? Ten artykuł pomoże Państwu zrozumieć, co oznacza kod SWIFT, dlaczego został stworzony i z czego się składa.

Kod SWIFT to całkowicie unikatowy zestaw symboli, przypisanych danej instytucji finansowej, która wydaje kartę i jest jej prawnym właścicielem (z prawnego punktu widzenia osoba posiadająca kartę jest uważana za użytkownika, właścicielem karty jest jednak bank). SWIFT pozwala zidentyfikować dane przelewu od nadawcy do odbiorcy. Kod ten jest przyznawany przez Bank Światowy każdemu z jego członków i umożliwia wykonywanie przelewów nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Kod SWIFT danego banku jest również wykorzystywany w transmisji danych w systemie, skraca czas realizacji przelewów i ułatwia ich doręczenie do odbiorcy.

Kod ten może zostać utworzony na mocy decyzji Rady Nadzorczej SWIFT, po włączeniu doń nowej organizacji. Aby zostać członkiem Rady, bank musi złożyć wniosek i przedstawić jej członkom komplet dokumentów. Wszystkie kody są tworzone w ramach międzynarodowych systemów zarządzania jakością i muszą być odpowiednio certyfikowane.

Systemy standaryzacji określają ośmio lub jedenastocyfrowe zestawy zestawy. Mogą zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Mają one następujące znaczenie:

ВВВВ to kod przypisany danej firmie. Pozwala na identyfikację stron transakcji finansowych. Zazwyczaj jest to akronim lub skrót nazwy organizacji.

CC to kod kraju. Składa się wyłącznie z liter i jest zgodny z międzynarodową normą ISO 3166. Nadaje się go zgodnie z zasadami języka angielskiego. Jest bardzo ważnym komunikatem, ponieważ wskazuje kraj, w którym znajduje się instytucja obsługująca daną transakcję. Pozwala również uniknąć nieporozumień, jeśli bank ma szeroką sieć połączeń i ma swoje oddziały w kilku krajach jednocześnie.

DDD to kod przypisany konkretnej placówce firmy. Ta kombinacja jest opcjonalna. Jeśli bank nie posiada swoich oddziałów, obszar ten zostanie wypełniony znakami ХХХ. Ten kod jest najczęściej używany, gdy transakcje są przeprowadzane w banku, jego oddziałach lub spółkach zależnych.

Aby ułatwić identyfikację, utworzono katalog, w którym każdy bank można znaleźć za pomocą kodu SWIFT. Jeśli ktoś zna ten kod, może również przelać pieniądze na konto za granicą, jedyne, co musi zrobić, to podać swój kod SWIFT pracownikowi banku. Aby otrzymać przelew, odbiorca powinien podać kod SWIFT swojego banku nadawcy, a pieniądze trafiają na jego konto osobiste.

Obecnie system działa z powodzeniem w ponad dwustu krajach na całym świecie, a jego partnerzy biznesowi obejmują około 100 000 instytucji bankowych.

Jak powstał system SWIFT?

Okoliczności, w których “narodził” się system SWIFT tworzyły się już kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Na początku lat pięćdziesiątych XX wieku państwa całego świata zaczęły intensywnie angażować się w handel międzynarodowy. W rezultacie znacząco wzrosła liczba transakcji między różnymi krajami. Banki odgrywały w związku z tym coraz większą rolę. W przeszłości komunikacja między bankami odbywała się głównie drogą pocztową i telegraficzną, jednak nowe warunki narzucały nowe zasady gry. Takie procedury przepływu danych stały się nieskuteczne z powodu zawrotnie szybkiego wzrostu liczby transakcji bankowych. Ponadto bardzo często dochodziło do nieporozumień i błędów przy transakcjach międzybankowych. Wynikały one z różnic proceduralnych i systemowych między bankami i braku niezbędnej standaryzacji. Bankowcy zdawali sobie sprawę, że prędzej czy później powinien zostać wdrożony nowy proces wymiany informacji finansowych w formie papierowej między wszystkimi bankami świata. Mieli rację ...

Postęp w budowie takiego systemu rozpoczął się na początku lat sześćdziesiątych. Przedstawiciele sześćdziesięciu największych europejskich i amerykańskich banków spotykali się kilka razy, aby omówić ważne zagadnienie opracowania wspólnego systemu normalizacji w sektorze bankowym. W tym celu zdecydowano się na zastosowanie dokładnej techniki obliczeniowej - komputerowej - która umożliwiała najbardziej wydajny, jak na owe czasy, sposób przesyłania danych tego rodzaju.

Na początku 1968 roku rozpoczęto prace nad systemem, który został zaprojektowany w celu zapewnienia wymiany informacji finansowych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy wysokim poziomie bezpieczeństwa i kontroli. Już w 1972 roku programiści przygotowali oficjalny projekt i przeprowadzili niezbędne obliczenia rentowności systemu.

W maju 1973 roku opracowano i wprowadzono system płatności SWIFT z udziałem 239 banków z 15 krajów. Jego twórcy pracowali przez ponad cztery lata nad praktyczną realizacją tego projektu, a 9 maja 1977 roku oficjalnie uruchomiono międzynarodową sieć transmisji danych. Pod koniec tego roku liczba banków pragnących dołączyć do SWIFT wzrosła do 586. Każdego dnia przez Bank Światowy przechodziło 450 tysięcy e-maili.

Obecnie ponad 7000 instytucji finansowych i banków ze 190 krajów należy do SWIFT.

Wady i zalety systemu SWIFT

Ponieważ system SWIFT rozprzestrzenił się na całym świecie, możemy przelewać pieniądze na konto klienta dowolnego banku. Kwota pieniędzy jest ograniczona tylko do wartości, które nie naruszają praw ekonomicznych danego państwa.

Dzięki systemowi SWIFT środki są przekazywane na określone konta, a nie na nazwisko odbiorcy, można również samodzielnie wybrać walutę przelewu. Ponadto system ten jest tak poufny i bezpieczny, jak tylko to możliwe. Przy przelewach SWIFT zawsze jest naliczana pewna (stała!) prowizja, która wzrasta minimalnie, w zależności od kwoty przelewu. Jest to szczególnie korzystne przy przelewaniu dużych kwot pieniędzy za granicę.

Skrócona lista najważniejszych zalet kodu SWIFT:

● szybki odbiór przelanych środków. Średni czas dostarczenia do nawet najdalszych zakątków świata wynosi ok. 15 minut w przypadku przelewu standardowego i ok. 2 minut przy przelewie ekspresowym.

● nieograniczona kwota przelewu;

● szeroki wybór walut używanych przez system SWIFT;

● korzystny cennik (jest naprawdę znacznie taniej, niż w przypadku innych systemów);

● szeroka dostępność i popularność międzynarodowa, co pozwala na dokonywanie transakcji w niemal wszystkich krajach świata;

● gwarantowane jest terminowe otrzymanie przelewu. SWIFT pokrywa straty poniesione przez klientów, jeśli terminy dostawy nie są przestrzegane z winy systemu.

Wadą jest dość długi czas realizacji płatności - około 5 dni bankowych. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tego typu przelewu, pamiętaj o następujących kwestiach: chociaż sam system ma stosunkowo stałą opłatę prowizyjną, ponosimy główne koszty otrzymywania pieniędzy wewnątrz banku i przelewów międzybankowych.

System zależy również od charakteru relacji korespondencyjnych banku, przez który przelewasz swoje pieniądze (przelew pieniężny może być nadal obsługiwany w systemie SWIFT przez kilka instytucji finansowych lub banków). Ponadto, koszta przelewu mogą wzrosnąć z powodu udziałów banków pośredniczących, które występują, gdy waluta przelewu różni się od waluty krajowej kraju, w którym przelew ma się odbyć.

Czym jest kod SWIFT i jak się go używa?

Kod SWIFT to unikalny kod identyfikacyjny danego banku lub innego podmiotu rozliczeń finansowych, wykorzystywany do przekazywania pieniędzy z jednego kraju do drugiego między bankami (które należą do systemu SWIFT). Kod jest tworzony zgodnie z następującą normą: ISO 9362 (ISO 9362 - BIC).

Kod SWIFT banku można zazwyczaj znaleźć na stronie internetowej banku (zazwyczaj w sekcjach takich, jak „Informacje prawne” lub „Transakcje i przelewy”). Można również użyć odpowiednich katalogów, aby znaleźć kod SWIFT naszego banku.

Należy jednak pamiętać, że przystąpienie do systemu SWIFT jest dobrowolne. Jeśl bank nie korzysta z tego systemu, oznacza to, że usługi bankowości międzynarodowej są wolniejsze. Kod SWIFT zapewnia również maksymalne bezpieczeństwo danego transferu, minimalizując ryzyko “zagubienia” przelewu między bankami.

Cechy szczególne dyspozycji przelewu

Aby obsłużyć transakcję, musisz wiedzieć, jak działa system i zrozumieć wszystkie praktyczne szczegóły działania przelewów.

Waluta transakcji i banki pośredniczące

Za pośrednictwem systemu SWIFT można przelać pieniądze w dowolnej walucie. Opłata prowizyjna za przeliczenie waluty (przeliczenie kwoty z jednej waluty na inną) jest wypłacana.

Zgodnie z prawem, pośrednik zajmuje się przeliczaniem walut między bankami nadawcy a odbiorcy. Bank korespondencyjny jest instytucją kredytową, w której pożądaną walutą jest waluta krajowa.

Jak przelać pieniądze

Aby przelać pieniądze, należy:

● wybrać bank - nadawcę;

● skontaktować się z bankiem i przedstawić paszport lub dowód osobisty;

● zdecydować (zgodnie z obostrzeniami prawnymi) czy chcesz przelać pieniądze z konta bankowego, czy nadać je bez otwierania konta;

● podać dane bankowe odbiorcy,

● dostarczyć dokumenty potwierdzające płatność (na wniosek banku).

Wymagane dane bankowe:

● kod SWIFT banku beneficjenta, jego pełna nazwa;

● imię i nazwisko odbiorcy, jeśli wysyła się pieniądze osobie prywatnej;

● nazwa firmy, jeśli przelew dotyczy osoby prawnej

● IBAN (numer konta bankowego banku przyjmującego, zgodnie ze standardami międzynarodowymi););

● kod SWIFT banku pośredniczącego oraz jego pełna nazwa (jeśli jest to wymagane);

● adresy: beneficjenta i banków pośredniczących w transakcji (na żądanie).

Wszystkie dane bankowe (w tym tytuł przelewu) muszą być podane w języku angielskim.

Czas realizacji transferu zależy od tempa pracy w każdym banku. Zazwyczaj płatność jest odbierana przez odbiorcę w ciągu 2-5 dni roboczych.

Kod Swift banku

Każdy członek systemu ma unikalny kod SWIFT (lub SWIFT ID). Jest to numer, który umożliwia identyfikację banku.

Aby zdobyć kod SWIFT danego banku można:

● skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Banku (np. za pośrednictwem infolinii);

● udać się do placówki banku;

● odwiedzić stronę internetową banku (należy szukać zakładki “Pomoc i Kontakt”);

● zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego na stronie;

● znaleźć dane banku w umowie o prowadzeniu rachunku bankowego (jeśli mamy do niej dostęp).

Zwrot wysłanych środków

Chcąc odzyskać wpłacone pieniądze po przetworzeniu przelewu, należy:

● skontaktować się z bankiem i przekazać mu dokument potwierdzający dokonanie transakcji;

● złożyć wniosek o zwrot lub możliwość wypłaty przelanej kwoty;

● podać szczegółowe dane banku, aby można było “zamrozić” zwracaną kwotę.

Należy wiedzieć, że:

● wysłana kwota może zostać zwrócona tylko wówczas, jeśli przelew nie został zaksięgowany;

● poniesiona opłata prowizyjna nie jest zwracana.

Czym jest IBAN i do czego służy?

IBAN to numer konta bankowego, utworzony zgodnie z międzynarodowymi standardami, w szczególności standardami europejskimi. Ten skrót oznacza „międzynarodowy numer konta bankowego”. Ułatwia i upraszcza transakcje między bankami w różnych krajach. Do czego potrzebne są banki?

Wybieranie zagranicznego numeru telefony jest, co wiemy z doświadczenia, niewygodne i nieznajome. Wiele liczb, każda inna, trudno je spamiętać. Byłoby znacznie wygodniej, gdyby wszystkie numery telefonów w różnych krajach miały taką samą liczbę cyfr i wyglądałyby podobnie. Tak właśnie wyglądają konta bankowe bankowymi.

W celu uproszczenia dokonywania transakcji płatniczych, zminimalizowania ryzuka błędów pracowników banku i ułatwienia przelewów, stworzono szybkie i łatwe kody IBAN.

Jak wygląda IBAN? IBAN składa się z 34 znaków i zawiera zarówno cyfry, jak i litery. Jeśli musisz ręcznie przepisać ten kod, sprawdź, ile znaków spisałeś. Następnie należy sprawdzić poprawność i kolejność znaków: Pierwsze 2 litery reprezentują kod kraju, w którym znajduje się bank odbierający; następne 2 znaki to cyfry kontrolne; kolejne 4 litery reprezentują kod banku SWIFT lub BIC; następne 13 cyfr oznacza numer konta osobistego tego banku. Pierwsze kilka liter pozwala zidentyfikować kraj do przeniesienia. Na przykład GB oznacza Wielką Brytanię lub Wielką Brytanię. NL oznacza Holandię. To nie jest takie skomplikowane. Następne 2 cyfry tworzą unikalny kod obliczony zgodnie ze standardami międzynarodowymi i udostępniony krajowi do wykorzystania w systemie bankowym. Następny jest kod BIC lub SWIFT służący do identyfikacji banku biorącego udział w transakcji. A 13 cyfr reprezentuje zwykły numer konta, którego używamy przez cały czas.

IBAN jest używany przez banki, które działają zgodnie z europejskimi standardami do obsługi transakcji międzybankowych.

Co to jest kod banku i czemu służy?

Instytucje finansowe często używają terminów i skrótów niezrozumiałych dla przeciętnego klienta, nie posiadającego specjalistycznej wiedzy. Może się na przykład zdarzyć, że szukając kodu danej placówki w dokumentach coś nas rozproszy, długo możemy błądzić wzrokiem po umowach, szukając odpowiedniego ciągu cyfr.

Kod banku – do czego jest potrzebny?

Kod banku to kombinacja liczb przypisana do każdego biura banku w Federacji Rosyjskiej. W rzeczywistości kod banku reprezentuje numer paszportu (lub indeks) biura banku, co odróżnia go od drugiego.

Nie ma ryzyka popełnienia błędu w nazwie, podczas ustawiania znaków interpunkcyjnych lub cudzysłowów, ponieważ kombinacja liczb jest unikatowa i prosta. Dlatego właśnie w trakcie realizowania płatności to numery są przetwarzane w pierwszej kolejności. Pisana nazwa banku również jest brana pod uwagę.

Kod banku jest przypisany do każdego oddziału banku, wszystkie istniejące kombinacje są wyszczególnione na odpowiedniej liście. Jest ona aktualizowana co miesiąc i uzupełniana o nowo przypisane numery kodów bankowych. Nieaktualne kody bankowe są usuwane z katalogu.

Co oznacza kod banku i jak go rozszyfrować?

Każdy kod banku jest losową kombinacją liczb, jest unikatowy i ma przejrzystą strukturę logiczną. Numer ten zawsze składa się z 9 cyfr:

● pierwsza i druga z nich wskazują kraj, w którym znajduje się bank;

● po trzecia i czwarta cyfra to kod regionu, w którym zarejestrowane jest biuro banku;

● piąta i szósta cyfra oznaczają numer identyfikacyjny biura banku(od 00 do 99);

● dwie ostatnie cyfry przyporządkowane są danej placówce .

Do czego służy numer banku?

System rozliczeń międzybankowych działa jak duża maszyna, w której przetwarza się tysiące przelewów na sekundę. Aby zautomatyzować ten skomplikowany mechanizm, unikatowe numery identyfikacyjne przypisywane s wszystkim kontom, oddziałom banku itp. Pozwala to na szybsze dokonywanie rozliczeń.

W tych warunkach pojawia się jednak problem prawidłowego określenia danych bankowych. Choć jedna niepoprawnie podana cyfra w kodzie banku może zaprowadzić nasz przelew do niewłaściwego odbiorcy, czy opóźnienia spłaty środków. Dlatego szczególnie ważne jest, aby nie tylko przepisać podane liczby, ale także zrozumieć ich znaczenie. Pozwoli to zminimalizować liczbę potencjalnych błędów i przyspieszyć czas realizacji płatności.