Wybór języka

pl
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • fr

 • it

 • nl

 • pl

 • pt

 • ru

 • sl

 • uk

Polski
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Français

 • Italiano

 • Hollandsk

 • Polski

 • Português

 • Русский

 • Slovenski

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Instrumenty pochodne na giełdzie

W orzecznictwie istnieją pojęcia transakcji terminowych i wieczystych. W przypadkach transakcji terminowych termin realizacji zobowiązań lub zakończenia transakcji jest wyraźnie określony w umowie. Termin ten nie występuje w przypadku transakcji na czas nieokreślony. To proste - w teorii. Trochę trudniej wygląda to na giełdzie.

W zależności od daty realizacji transakcji dzieli się je na gotówkowe, pochodne i łączone. Transakcje gotówkowe (gotówka, spot) są zawierane przez każdego inwestora, który przynajmniej raz kupił akcje lub walutę: składasz wniosek, płacisz za papiery wartościowe według aktualnego kursu wymiany walut i otrzymujesz je natychmiast (w ciągu dwóch-trzech dni roboczych, w zależności od wymiany). Z reguły jednak handlowcy pracują z transakcjami na instrumentach pochodnych – jest to bardziej skomplikowane i ryzykowne.

Instrumenty pochodne na rynkach finansowych nazywane są operacjami z odroczonym terminem wypełnienia zobowiązań: zawierasz umowę, w której ustalony jest co najmniej termin zapłaty, a kiedy nadejdzie pora, wykupujesz lub sprzedajesz papiery wartościowe (waluta).

Głównym celem zawierania transakcji na instrumentach pochodnych jest osiągnięcie zysku przy minimalnym ryzyku. Tak więc, pracując z opcjami, możesz odmówić zakupu (sprzedaży) papierów wartościowych, jeśli warunki rynkowe zmieniły się na Twoją niekorzyść. 

Rodzaje transakcji na instrumentach pochodnych

Zgodnie z warunkami i kolejnością wykonania wyróżnia się:

• Proste transakcje na instrumentach pochodnych: strony ustalają w umowie ofertę i datę przekazania aktywów, a sama transakcja może mieć miejsce poza giełdą.

• Kontrakty terminowe: transakcja z ustaloną kwotą i datą rozliczenia jest przeprowadzana na giełdzie i spełnia jej standardy.

• Opcje: transakcje pochodne, w których inwestor kupuje od sprzedawcy prawo do zakupu papierów wartościowych na określonych warunkach lub odmawia.

Kontrakty terminowe i opcje działają jako wtórne papiery wartościowe - pochodne instrumenty finansowe. Możesz na nich zarobić bez wykupu samych aktywów. Wymaga to jednak doświadczenia i dobrej znajomości rynku.

Transakcje gotówkowe i kontrakty terminowe

Procedura przeprowadzania transakcji gotówkowych jest prosta: wybierasz i płacisz za aktywa, a w ciągu 1-2 dni dostajesz je do swojej dyspozycji. W przypadku transakcji na instrumentach pochodnych jest to trochę bardziej skomplikowane. Tak więc, w przypadku prostej transakcji poza giełdą:

1. kontaktujesz się ze sprzedawcą interesujących Cię aktywów,

2. zawierasz umowę, w której odnotowujesz datę zapłaty i przeniesienia aktywów, a także jego stawkę (wartość),

3. w wyznaczonym terminie wykupujesz składnik aktywów na warunkach ustalonych w umowie.

Jeśli aktualne notowania składnika aktywów w momencie wykonania umowy są wyższe niż cena ustalona w umowie, kupujący wygrywa. Jeśli niższy – wygrywa sprzedawca.

Kontrakty terminowe, opcje i inne transakcje na instrumentach pochodnych na giełdach stają się coraz bardziej złożone i przez to trudniejsze. Działając na wtórnych papierach wartościowych, można je odsprzedawać nieograniczoną liczbę razy (w wyznaczonym okresie) i odpowiednio mieć własny kurs. Kupując kontrakty terminowe, możesz kupić aktywa po określonej cenie. Jeśli kupisz opcję, masz prawo odmówić transakcji. W takim przypadku tracisz tylko wartość opcji.

Przeprowadzanie kontraktów terminowych powinni zajmować się tylko doświadczeni inwestorzy, ponieważ – aby uzyskać dokładną ocenę notowań aktywów na przyszłość (zwykle trwa to ok. 30-90 dni), trzeba dobrze znać rynek.