Wybór języka

pl
 • bg

 • cs

 • da

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • hr

 • hu

 • it

 • lt

 • lv

 • nl

 • no

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • sk

 • sl

 • sv

 • tr

 • uk

Polski
 • Български

 • Čeština

 • Danske

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Hrvatski

 • Magyar

 • Italiano

 • Lietuvių

 • Latviešu

 • Nederlands

 • Norsk

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Slovenský

 • Slovenski

 • Svenska

 • Türkçe

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Co to jest dywidenda? Informacje o dywidendach

Nie musisz ciągle handlować akcjami na giełdzie, aby otrzymywać z nich dochód. Możesz obstawiać dywidendy. 

Co to jest i ile wynosi dywidenda giełdowa?

Dywidendy to dochód właściciela akcji. W rzeczywistości jest to część zysku spółki akcyjnej, rozprowadzana wśród akcjonariuszy. Wysokość dywidendy zależy od:

• pozycji finansowej i zysków firmy;

• wydatków i podstawy opodatkowania;

• procedury podziału zysku netto.

Jak obliczyć dywidenda?

To, ile wynosi dywidenda, najlepiej pokazać na przykładzie. Załóżmy, że firma zarobiła 100 milionów euro na rok 2017 z czego podatki i różnego rodzaju opłaty wyniosły 20 milionów. Pozostało 80 milionów. Jest to kwota do podziału pomiędzy akcjonariuszy i samą spółkę. Na walnym zgromadzeniu zdecydowano o wydaniu 50% (czyli 40 mln) na rozwój firmy - zakup nowego sprzętu, powiększenie personelu, otwarcie nowego oddziału. Dla akcjonariuszy pozostało zatem do podziału 40 milionów.

Całościowo firma emitowała milion akcji. Oznacza to, że każda z nich jest warta 40 euro. Jeśli posiadasz 100 udziałów, otrzymasz 4000 euro dywidend. Jeśli kupiłeś 1000 akcji, będziesz miał już 40 000 euro. Chcąc więc dowiedzieć się, jak obliczyć dywidenda, musisz wiedzieć, jaka jest polityka podziału zysków firmy, której akcje chcesz kupić.

Kiedy i jak wypłacane są dywidendy z akcji?

Spółka akcyjna dokonuje płatności raz w roku, raz na pół roku lub co kwartał. Kluczowym dniem jest data zamknięcia rejestru akcjonariuszy. Nawet jeśli kupiłeś akcje na kilka dni przed zamknięciem, otrzymasz dywidendy za cały okres sprawozdawczy. Trzymanie akcji przez cały rok nie jest konieczne. Z tego powodu wartość papierów wartościowych wzrasta do końca roku i maleje na początku nowego. Dywidendy są wypłacane zawsze za ostatni okres sprawozdawczy.

Weź pod uwagę, że nie ma sensu kupować akcji dzień przed zamknięciem rejestru: nie dostaniesz się wtedy do rejestru i nie otrzymasz dywidendy za rok. Aby otrzymać dywidendy, musisz orientować się, jaki jest tryb handlu w danym kraju. W USA tryb ten jest oznaczony jako "T + 3". Oznacza to, że jeśli rejestr kończy się w dniu 20 grudnia, akcje należy kupić przed 17 grudnia, czyli najpóźniej 3 dni przed zamknięciem rejestru.

To, jak wygląda wypłata dywidendy z akcji, zależy od sposobu, w jaki je kupiłeś. Jeśli pracujesz za pośrednictwem brokera (lub sklepu internetowego), pieniądze trafiają na Twoje wewnętrzne konto. Możesz je wypłacić lub zainwestować w papiery wartościowe.

Jakie akcje przynoszą duże dywidendy?

Nie wszystkie firmy przekazują dywidendy swoim akcjonariuszom. Wiele zależy od obecnej sytuacji firmy, jej polityki i zysków.

Młode organizacje często inwestują wszystkie zyski w rozwój (nowe projekty, sprzęt itd.). W związku z tym akcjonariusze nie otrzymują żadnych dywidend. Z drugiej strony jednak taka młoda firma może być zainteresowana inwestycjami, dlatego przyciąga akcjonariuszy z wysokimi dywidendami przy pierwszej lub dodatkowej emisji.

Dzięki udziałom w dużych firmach (niebieskie żetony) możesz uzyskiwać stabilny dochód przez wiele lat. Takie przedsiębiorstwa zawsze kierują część zysków na dywidendy dla akcjonariuszy. Jeśli planujesz zarabiać na dywidendach, „niebieskie żetony” to dla Ciebie najlepsza opcja do inwestowania.

Dobre dywidendy wypłacane są przez takie firmy jak: Chevron, Verizon, AT & T.

Czy dywidenda jest kosztem czy przychodem?

Wiele inwestorów często konfrontuje się z dylematem, czy dywidenda jest kosztem, czy wręcz przeciwnie - przychodem. Warto z całą stanowczością podkreślić, że prawo akcjonariusza do udziału w dywidendzie ma charakter fundamentalnego uprawnienia majątkowego. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16, ust. 1) definiuje koszty uzyskania przychodów jako te, które są "poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1". Warto przy tym zaznaczyć, że korespondujący fragment artykułu 16. nie uwzględnia takiej kategorii, jak dywidenda. Pewną wskazówką, która pozwala wyjaśnić wątpliwość, czy dywidenda jest kosztem czy przychodem, są orzeczenia sądów i organów skarbowych. Wyrokiem NSA z dnia 1 lipca 2015 roku (sygn. akt: II FSK 1447/13) mówi, że "wypłaty dywidendy, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów". Podobne stanowisko reprezentuje niezależna interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30.07.2012 r., według której "wypłacona dywidenda stanowi przychód akcjonariuszy spółki".