Wybór języka

pl
 • bg

 • cs

 • da

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • hr

 • hu

 • it

 • lt

 • lv

 • nl

 • no

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • sk

 • sl

 • sv

 • tr

 • uk

Polski
 • Български

 • Čeština

 • Danske

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Hrvatski

 • Magyar

 • Italiano

 • Lietuvių

 • Latviešu

 • Nederlands

 • Norsk

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Slovenský

 • Slovenski

 • Svenska

 • Türkçe

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Państwowa rejestracja akcji

Akcje są narzędziem inwestycyjnym spółek. Otwierając spółkę akcyjną, założyciele emitują papiery wartościowe, które może kupić każdy. Pieniądze trafiają do firmy, co pozwala jej rosnąć, a właściciele akcji otrzymują gwarancję. Następnie mogą liczyć na dywidendę (udział w zyskach) lub część nieruchomości, w przypadku zamknięcia firmy.

Pytanie brzmi: kto gwarantuje, że akcjonariusz otrzyma dywidendy lub pieniądze po likwidacji spółki?

Odpowiedź jest prosta: stan. A raczej jego bank centralny. Faktem jest, że przed sprzedażą papierów wartościowych (i założeniem firmy), firma przeprowadza państwową rejestrację akcji. Rejestracja zmienia akcje w papiery wartościowe.

Rejestracja akcji

Procedura i zasady rejestracji papierów wartościowych - akcji, obligacji - są określone w lokalnym prawie.

Emitent (tj. Spółka emitująca papiery wartościowe) jest zobowiązany do zarejestrowania emisji akcji w ciągu miesiąca po utworzeniu podmiotu prawnego. W przeciwnym razie spółka akcyjna może zostać zamknięta.

W tym celu:

• Spółka akcyjna odbywa posiedzenie, na którym podejmowane są decyzje o emisji papierów wartościowych. Decyzja ta jest zapisana w dokumencie.

• Emitent przedkłada organowi regulacyjnemu dokumenty umożliwiające rejestrację emisji akcji.

• Niezwłocznie po rejestracji papiery wartościowe są składane, czyli przekazywane akcjonariuszom.

• Emitent przesyła dokumenty do rejestracji sprawozdania z wyników emisji. Musi to nastąpić w ciągu 30 dni od zakończenia emisji.

Jeżeli organ nadzoru odmawia rejestracji raportu, akcje zostają wycofane. Pomyślna rejestracja raportu oznacza, że emisja przeszła zgodnie z prawem, a akcje mają wartość. Wyniki emisji są publikowane w otwartych mediach. Każda emisja akcji ma przypisany unikalny numer.

Format i metody rozmieszczania udziałów

W zależności od formy prawnej i celów emisji spółka akcyjna ma prawo do lokowania akcji w drodze subskrypcji otwartej lub zamkniętej. W przypadku subskrypcji zamkniętej papiery wartościowe są przekazywane do ograniczonego kręgu osób, natomiast subskrypcja otwarta jest nieograniczona. Sposób zakwaterowania zależy od tego.

Po zamknięciu subskrypcji papiery wartościowe są przekazywane i wydawane ponownie bez pośrednika.

Dostępne dla ogółu akcje można kupić i sprzedać na giełdzie. To właśnie te działania są obiektem zainteresowania dla inwestorów. Oferta publiczna była i nadal jest prowadzona przez wiele dużych firm na świecie, takich jak Apple i Google, Volkswagen i Renault, HP i Starbucks.