Wybór języka

pl
 • bg

 • cs

 • da

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • hr

 • hu

 • it

 • lt

 • lv

 • nl

 • no

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • sk

 • sl

 • sv

 • tr

 • uk

Polski
 • Български

 • Čeština

 • Danske

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Hrvatski

 • Magyar

 • Italiano

 • Lietuvių

 • Latviešu

 • Nederlands

 • Norsk

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Slovenský

 • Slovenski

 • Svenska

 • Türkçe

 • Українська

Jak wygodnie doładować swoje konto?

* Nie pobieramy żadnej prowizji za wpłatę na konto

Analiza akcji - w co inwestować?

Na cenę papierów wartościowych na giełdzie składają dwa czynniki: realna wartość kapitału spółki (jej perspektywy) oraz stosunek podaży i popytu. Z jednej strony, im lepsza jest sytuacja organizacji emitującej, tym wyższa jest rentowność jej papierów wartościowych i niższe ryzyko – a to wszystko przyczynia się do wzrostu jej wartości. Z drugiej strony obowiązuje proste prawo rynkowe: im wyższy popyt na papiery wartościowe, tym są one droższe.

Obydwa czynniki mogą mieć odmienną postać w tym samym czasie. Tak więc firma może się rozwijać, a jej udziały tanieć z powodu zbyt dużej podaży i niskiego popytu.

Pierwszy czynnik, który bierze pod uwagę obecną i przyszłą sytuację finansową firmy i przemysłu, jest podstawą fundamentalnej analizy giełdy. Drugi, w którym oceniany jest tylko ruch stopy papierów wartościowych, jest wykorzystywany w analizie technicznej. Te metody prognozowania rynku akcji pozwalają przewidzieć ruch cen papierów wartościowych w krótkim lub długim okresie.

Podstawy technicznej analizy giełdy

Analiza techniczna rynku giełdowego pojawiła się w XVIII-XIX wieku (tzw. japońskie świece). W przeszłości, gdy inwestorzy nie mieli dostępu do informacji o sytuacji finansowej spółki, musieli polegać na zewnętrznych wskaźnikach (przede wszystkim na dynamice kursu walutowego). Metoda ta pozwala przewidzieć znaczny wzrost lub spadek ceny w krótkim okresie, ale nie obejmuje wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na kurs.

Arsenał analityka zawiera jedynie wykresy notowań instrumentów finansowych i aktywów. Na ich podstawie działają również programy do technicznej analizy akcji. Najpopularniejszymi programami w Europie Wschodniej są Quik i MetaStock. Niektórzy brokerzy i platformy pracują nad swoimi własnymi oprogramowaniami.

Trzy zasady technicznej analizy giełdowej:

1. Aktualna cena obejmuje wszystkie czynniki, które mogą mieć na nią wpływ (sytuacja przedsiębiorstwa, branży, rynku itp.). Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi ich analizować.

2. Istnieją pewne trendy w ruchach cen. Zadaniem przedsiębiorcy jest określenie trendu na samym początku (kiedy kurs dopiero zaczął rosnąć lub spadać)

3. Wszystko jest powtarzalne. Na cenę akcji mają wpływ czynniki psychologiczne, tak jak to bywało w przeszłości, rynek może być zdominowany przez trendy "zwyżkowe", "niedźwiedzie" lub neutralne.

Cechy fundamentalnej analizy giełdy

Rozpowszechnienie się analizy fundamentalnej wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą z nich jest brak dokładności analizy technicznej. Oceniając notowania, inwestor nie zawsze prawidłowo śledzi trend, a w przypadku spółek emitujących, jakimi są start-upy, taka ocena jest całkowicie niemożliwa, ponieważ ich akcje nie mają dynamiki.

Drugą przesłanką jest pojawienie się nowych zasad dotyczących giełd papierów wartościowych. Ostatnio emitenci papierów wartościowych są zobowiązani do publikowania sprawozdań finansowych, które poddawane są analizie przez inwestorów. Na podstawie tych analiz giełdowych podejmują oni decyzje na korzyść tych lub innych akcji.

Zadaniem inwestora jest ustalenie rzeczywistej ceny aktywów i przewidywanie ich ruchu w przyszłości. Analityk ocenia stan samej spółki w kontekście branży i całego rynku oraz identyfikuje niedowartościowane i przewartościowane papiery wartościowe.

Analiza giełdy – fundamentalna czy techniczna?

Są różne opinie na ten temat. Niemniej jednak, jeśli zdecydujesz się na handel - czyli ciągłe kupowanie i sprzedawanie akcji – zdecyduj się na analizę techniczną. Mimo swoich drobnych błędów, na dłuższą metę daje dobre rezultaty.

Jeśli wybierzesz akcje do inwestycji długoterminowych, najlepszą opcją będzie fundamentalna analiza akcji. Po dokonaniu oceny sytuacji emitenta można wywnioskować, jak wysoko wzrośnie wartość ich aktywów w przyszłości. Naszym zdaniem, najlepiej skonsultować się w tym celu ze specjalistą.

Żadna z metod analizy rynku akcji nie jest w 100% dokładna. Istnieją setki czynników wpływających na cenę, począwszy od psychologii dużych inwestorów, a skończywszy na sytuacji politycznej na świecie.

W jakie akcje inwestować?

Wszystko zależy od Ciebie. Jedni lubią inwestować w "niebieskie żetony" (akcje Google lub McDonald's), inni wybierają papiery wartościowe młodych firm, które mogą "wystrzelić" w górę (np. akcje nowych projektów IT). Wartość "niebieskich żetonów" wzrasta przez długi czas, przez co jest źródłem stabilnych dywidend. Z kolei akcje młodych firm mogą zarówno "wystrzelić" do góry, jak i gwałtownie spaść.

Prawdopodobnie najlepszym przykładem jest Facebook. W 2013 r. jego udziały kosztowały 25 USD. W ciągu trzech lat wzrosły do 120 USD. A to nie koniec - eksperci przewidują kolejny wzrost o 40%.